Olav B. Christensen.

Olav B. Christensen.

DEBAT:

Et mere ærligt billede af ældreplejen i Allerød

Olav B. Christensen, Allerød Kommune, Formand for Sundheds- og Velfærdsudvalget, byrådsmedlem (V)

Foranlediget af den positive oplevelse, som ældreminister Thyra Frank fik under sit besøg på plejecenter Skovvang, forsøger Theodor Gbouable den 18. august at beskrive sit billede af ældreplejen i kommunen med uærlige fakta.

En af skavankerne i Theodors argumentation er, at han sætter service = penge. Han mener, at kommunen leverer en dårlig ældrepleje, fordi Allerød er en af de kommuner, der har den laveste udgift. Her glemmer Theodor at fortælle, at hans tal er rå gennemsnit, der ikke udtrykker noget om servicen overfor de borgere, der rent faktisk er visiteret til kommunal ældrepleje.

Videre skulle situationen ifølge Theodor være ekstra slem, fordi det er svært at rekruttere medarbejdere til området og fordi budgetterne ikke bliver brugt. Sagen er imidlertid, at kommunen ikke generelt har noget problem med at få ansat medarbejdere til ældrepleje. Begrundelserne for at vi ikke i 2016 har brugt budgettet fuldt ud er derimod, at vi i kommunen har været rigtigt dygtige til at hjælpe borgerne til rehabilitering, hvilket har krævet mindre visiteret tid og færre hjælpemidler. En anden begrundelse er, at puljemidlerne er modtaget så sent på året, at det har været nødvendigt at overføre dem til det efterfølgende år, hvor de så anvendes i stedet for. Det er således ikke noget, der er gået hårdt ud over de ældre, således som Theodor skriver det.

Den politiske status i forhold til næste års budget er, at forringelserne af bad og rengøring, som var indeholdt i det ”store” sparekatalog er udpeget som røde (uacceptable). Theodor undlader at nævne, at et enigt Sundheds- og Velfærdsudvalg, hvori han selv har sæde, har indstillet dette til budgetforhandlingerne, og bruger i stedet ordet ”massakre” om noget, som han selv er en del af.

Som politikere har vi ret til at se verdensbilledet på hver vores måde. Når det kommer til ønskerne for en værdig ældrepleje, tror jeg, at Theodor og jeg er helt enige. Men vi er uenige om retorikken og som udvalgsformand føler jeg et ansvar for, at det som omtales som fakta er i overensstemmelse med sandheden, så de kan bidrage til et ærligt billede af vores ældrepleje.

Publiceret 29 August 2017 10:35