DEBAT:

Det ærlige billede af ældreplejen i Allerød

Theodor Gbouable, byrådsmedlem, S

I forlængelse af mit indlæg i Allerød Nyt efterlyser Olav B. Christensen fakta om Allerød Kommunes ældrepleje, og han siger, at mine oplysninger er baseret på uærlige fakta, fordi de bygger på 'rå' tal. Vi kan være enige om, at jeg bygger min bekymringer for ældreområdet på 'rå' tal. Men jeg er uenig i, at 'rå' tal er uærlige fakta.

Jeg baserer mine betragtninger på KL's nøgletal: 'KL Kend din kommune, Kommunalpolitisk forum 2017', og på oplysninger fra Forvaltningen i Allerød Kommune.

Ser man på KL's nøgletal fra 2015 (vi har desværre ikke nyere tal), så viser det sig, at Allerød anvendte i gennemsnit 28.516 kr. til omsorg og pleje pr. borger over 65 år, mens f.eks. Rudersdal og Gentofte anvendte henholdsvis 44.557 kr. og 42.805 kr. Jeg er enig i, at dette kan skyldes mange ting, men jeg synes nu, at forskellen er så markant, at det forekommer usandsynligt, at det ikke slet og ret har noget med serviceniveauet at gøre.

Det understøttes yderligere af, at Allerød inden for de sidste 10 år har skåret markant i udgifterne pr. borger på over 65 år. Et svar fra Forvaltningen på en konkret forespørgsel i økonomiudvalget (august 2017) viser således, at vi inden for de sidste 10 år har skåret ca. 20 pct. Der er intet i andre nøgletal, der tyder på at Allerød på andre måder kompenserer for den lave udgift. F.eks. genindlægges i gennemsnit 90 borgere over 80 år (pr. 1000 indlæggelser) i Allerød Kommune, mens det samme tal for Rudersdal er 18,2. Rudersdal bruger til gengæld 57 pct. mere på pleje og omsorg.

Man må derfor spørge sig selv, hvorvidt det er sandsynligt, at Allerøds ældre borgere kan klare sig for godt og vel det halve af Rudersdals borgere, eller, at borgerne er blevet 20 pct. mindre plejekrævende på 10 år.

Jeg kunne også komme med beretninger fra mennesker, der har Allerøds ældrepleje tæt inde på livet. Det giver et indtryk af flittige medarbejdere, som ind imellem er trykket af manglende tid, men selvfølgelig også mange solstrålehistorier. Men når vi skal træffe beslutninger bør vi vel også anvende de tal vi nu en gang er i besiddelse af?

Vi kunne også stoppe med at slå hinanden i hovedet med striber af nøgletal, og i stedet samarbejde for et bedre serviceniveau for de ældre i Allerød, som har brug for omsorg og pleje. I den forbindelse vil vi gerne gøre op med både centrale og kommunale 'puljer' som uddeles et år ad gangen, nogle gange på bekostning af plejen på plejecentrene og i hjemmeplejen. Lad os sørge for at midlerne kommer ud til den daglige kontakt med den ældre. Antallet af ældre over 80 år er stigende i Allerød.

Det betyder, at vi skal bruge flere penge end det demografien tilsiger, hvis der skal være tale om et serviceløft. Det fortjener vores ældre.

Publiceret 31 August 2017 15:32

Allerød Nyt nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Allerød Nyt
SENESTE TV