DEBAT:

Allerød - kommunen uden vision

Søren Jakobsen, Vores Allerød

Der skal være sammenhæng mellem de politiske hjørner og der skal tænkes i helheder.

Kan vi gøre det bedre end i dag? Ja selvfølgelig kan vi det. Der skal selvfølgelig være sikre skoleveje til alle kommunens børn. Vi kan ikke vente med at træffe beslutningerne omkring sikre skoleveje, der skal handles nu. I det hele taget skulle der være handlet for lang tid siden. Der skulle have været lavet en ny undersøgelse omkring skoleveje i samme øjeblik som man tog beslutningen om at sammenlægge skoler. Der skal vel ret beset laves en undersøgelse af skolevejene hver gang der ændres i skoledistrikter.

Igen må man sige at der ikke er tænkt i helheder når der træffes en så stor beslutning. Jeg mindes der er mange der har råbt op omkring helhedsløsninger før i debatten, og især omkring debat med skolesammenlægninger og skolelukninger. Det kan vi i den grad gøre bedre. Og det vil Vores Allerød arbejde for.

Dette er kun en ting blandt mange andre ting hvor der ikke er tænkt helhedsløsninger, fremtidssikring og udviklende for vores kommune. Der virker som om der mest af alt tænkes i afvikling af kommunen og ikke udvikling. Hvordan skal man som borger kunne anbefale kommunen til andre, hvis der gang på gang bliver lovet til højre og venstre, men der ikke blive udført noget af det lovede. Det er efterhånden ekstremt svært, for ikke at sige umugligt at få øje på en vision for kommunen – ud over en vision der hedder 'vi vil spare'. Hvilket vel næppe er en vision. Så velkommen nye borger til Allerød – kommunen uden vision!

Vores Allerød vil gerne arbejde benhårdt for, at det kommende byråd skal give hinanden håndslag på, at vi ALTID vil foretage de nødvendige investeringer før vi overhovedet tænker på at foretage prestigeinvesteringer. Samtidigt vil vi udvikle og fremtidssikre vores kommune gennem en visionær og gennemtænkt vision.

Publiceret 01 September 2017 13:39

SENESTE TV