DEBAT:

Udbygningen af kommunens teaterbygning

Johnny Lehmann, Allerød

Kalenderen siger september og Allerød Nyt bringer den første reelle skitse af bygningsudvidelsen til kr. 22,5 mio. dels ud mod torvet og dels mod Amtsvej.

Da kommunens eget projekt var i høring, dels i februar (trukket tilbage), dels i april var der ingen facadeskitser at se. Derfor fremkom et par høringssvar med følgende ordlyd: "Det er svært at kommentere på noget, vi ikke kan se".

Omvendt når private bygherrer indsender materiale, så er kravene i en helt anden boldgade. Ikke fordi det er dårligt, men forskellen/kravene efterlader undren, da høringsprocessens seriøsitet og formalia vel burde være ens?

Den nu fremviste facadeskitse mod Amtsvej illustrerer ikke faktuelle forhold, da skitsen udviser god plads ud fra bygningen. Dette er ikke gældende, da facaden står meget langt ud mod den nuværende skrænt ned på fortovet mod Amtsvej (kun nævnt for at bringe korrekte forventninger hos læseren), som inden en årerække skal omdannes til kombineret fortov og cykelsti, præcis som den nuværende imødesete omdannelse foran bibliotek/bio hen mod Kollerødvej-krydset i disse uger.

Når nu den kommende plads skal udbygges med flere kvadratmetre byggeri og pladsen skal friholdes for bilparkering, så skal kommunen, som alle andre udviklere i bymidten (lokalplan 295) svare p-pladser til sine aktiviteter. Dette foreslås under terræn.

Med den kommende byfortætning i midtbyen bliver der færre steder at parkere end i dag, derfor bør kommunen (læs politikkerne) tænke langsigtet NU og få indarbejdet en udgravning til en kommende p-kælder under den kommende tilbygning til teaterbygningen, da det samlede p-behov omkring pladsen kommer under pres i de kommende år (eksempelvis har kommunen nedlagt p-pladser ved biografen, ikke tilført flere p-pladser ved bibliotekets udvidelse m.m.

Kommunen er endnu en stor matrikel-/jordejer i midtbyen, men der er endnu ikke udvist en plan for deres eget p-krav nu og i fremtiden, ej heller er der en helhedsplan for at understøtte de nuværende ældre bygninger, hvor p-pladserne ikke blev indarbejdet i tidernes morgen (som fx bagnabobygningen Lillerød Boligforening).

De nuværende byggerier og de kommende med boliger vil fordre p-pladser, da de kommende midtbysborgere i dag har en bil med "ned i bymidten" når de lejer/køber en bolig, og dermed bliver disse p-pladser ikke ledige/fleksible.

Få gravet det hul nu under teaterudvidelsen, det kan ikke lade sig gøre fornuftigt økonomisk når først bygningen står færdig og behovet for p-pladser vil kun stige i fremtiden.

Samtidig kunne der logisk indarbejdes en opgang fra p-kælderen direkte op til teatret (skal indarbejdes i nuværende skitse) eller mindst af alt indtænkes i helhedsplanen for pladsen.

Der planlægges lidt for meget ad hoc - fordi?

Publiceret 04 September 2017 09:25

Allerød Nyt nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Allerød Nyt
SENESTE TV