DEBAT:

Opfordring til endnu større indsats på bygningsområdet

Johnny Lehmann, Femvej 5, Konservative byrådskandidat

En af mine mærkesager, som byrådskandidat for de Konservative til KV17, er at fokusere optimalt på vedligeholdelse af kommunens bygningsmasse både hvad angår alm. vedligeholdelse med mest af alt energioptimering, da anlægsinvesteringerne her giver besparelse på servicerammen.

For ca. 3-4 år siden fremkom en analyse med et bygningsefterslæb på ca. kr. 120 mio. i nutidsbeløb på alle kommunens bygninger. Efterfølgende er der brugt ca. kr. 20 mio årligt under servicerammen til renoveringer. Det er bare ikke nok.

En nylig rapport gav et overslag på renoveringsopgaver på ca. kr. 200 mio. alene på kommunens skoler, hvor af energioptimeringer sikkert kan udgøre en vis andel.

Staten giver tilskud til låneoptagelse til en minimal rente til energioptimeringer, så udnyt dette maksimalt nu og de kommende år.

Som mangeårigt bestyrelsesmedlem i Blovstrød Løverne og medlem af stadionudvalget med base på Skovvang stadion, så er hverken renoveringspuljen eller energioptimeringspuljen endnu ikke fundet forbi vores vej trods at hovedbygningen er fra midt 60'erne og primo 70'erne. Kun et praktisk eksempel, som der nok er flere af rundt i kommunen.

Forvaltningen under Plan og Byg er hårdt spændt for med alle kommunens mange aktiviteter, så derfor foreslås, at gå i dialog med nogle af kommunens dygtige håndværkerfirmaer, da mange af dem har efteruddannet sig i netop energioptimeringsløsninger. Skovvang stadion mangler stadigvæk en gennemgang.

De nuværende kr. 20 mio. til bygningsrenoveringer, som er placeret under servicerammen de sidste tre år 'spænder ben' for varme hænder, og kunne som tidligere henlægges under anlægsrammen, som denne nu muliggør.

I dette tilfælde er det de samme penge, men kan frigøre lidt mere til kernevelfærd.

Det er hermed givet videre til de igangværende budgetforhandlinger.

Publiceret 07 September 2017 13:21

SENESTE TV