DEBAT:

Til byrådet i Allerød

Ib Skovgaard Nielsen, formand for Ældrerådet

På Ældrerådets vegne vil jeg rose Byrådet for at tage sagen om medlemsantallet af Ældrerådet op til ny diskussion og forhåbentlig en godkendelse, således at antallet af Ældrerådsmedlemmer bliver på ni personer, som vi er i dag.

Der er en beslutning om, at der kun skal være syv medlemmer, men med den arbejdsbyrde, der i Ældrerådet, har vi gentagne gange opfordret til, at antallet af medlemmer bliver fastholdt på det nuværende ni.

Ældrerådet håber, at byrådet vil beslutte at ændre beslutningen om syv medlemmer, så vi kan bevare et antal på ni medlemmer.

Valget til Ældrerådet afholdes på samme tid som Kommunevalget, så en beslutning om at fastholde de ni medlemmer skal tages nu.

Kandidater til dette valg kan melde sig til Michael Eskedal Mail add. mies@alleroed .dk eller på tlf. nr. 4810 0178.
Jeg håber, at mange vil stille sig til rådighed som kandidater.

Der afholdes et orienteringsmøde på rådhuset om dette valg 14. september 2017 kl. 15.30, hvor man har mulighed for at høre mere om det spændende arbejde i Ældrerådet.

Publiceret 07 September 2017 13:47

SENESTE TV