DEBAT:

Pårørenderåd bør oprettes ved hvert plejecenter

Olav B. Christensen (V) og Niels Kirkegaard (V), Sundheds- & Velfærdsudvalget i Allerød

Pårørende er en uvurderlig støtte i vores hverdag, ikke mindst når vi bliver syge, svagelige og har brug for hjælp. Det gælder også pårørende til borgere, hvor Allerød Kommune skal løfte opgaver og yde service over for borgerne.

I Sundheds- & Velfærdsudvalget er vi yderst bevidste om, hvilken utrættelig indsats de pårørende yder for at få hverdagen til at fungere. Vi havde derfor megen forståelse for Ældrerådets opfordring til at formulere en pårørendepolitik, da vi behandlede emnet ved udvalgsmødet i august.

Alligevel besluttede vi i Sundheds- og Velfærdsudvalget at henlægge sagen om en Pårørendepolitik af forskellig årsager. For det første er begrebet pårørende svært at afgrænse generelt – blandt andet fordi vi alle er pårørende i en eller anden sammenhæng, som forældre, børn, søskende, kærester osv.

For det andet er pårørende-aspektet medtaget i andre allerede eksisterende politikker, såsom Ældrepolitikken, Værdighedspolitikken og Sundhedspolitikken. Når det gælder ældreområdet, er det vores opfattelse, at samarbejdet mellem pårørende og plejepersonalet allerede i dag fungerer godt og er et opmærksomhedsområde for personalet og ledelsen.

På baggrund af flere borgerhenvendelser ved vi imidlertid, at der er et område tilbage, hvor pårørendekontakten kan styrkes. Venstre fremsætter derfor i budgetforhandlingerne forslag om, at der oprettes et pårørenderåd ved hvert af de fire plejecentre i kommunen (Lyngehus, Engholm, Skovvang og Mimosen), og at der afsættes penge til dette arbejde.

Midlerne finder vi i den pulje, som var afsat til spisevenner for ældre, men som ikke er blevet udnyttet, og som Venstre derfor foreslår nedlagt.

Publiceret 14 September 2017 10:35

SENESTE TV