DEBAT:

Svar til Erik Lund: Et andet syn på resultater og samarbejde

Peter Hvidegaard, Havrevænget 11, 3450

Kære Erik.

Ja resultaterne gennem 24 år taler for sig selv. Enig. Vi er nok desværre ikke enige i hvad det så betyder.
Normalt ville jeg ikke så ind i en sådan debat, men må antage at du med dit debatindlæg ønsker debatten om resultaterne og samarbejdet. Tak for invitationen.

Det konservative har siddet tungt på magten i Allerød og 24 år er lang tid. Også så lang tid at alt pludselig er variabelt og man kan kigge på langsigtede effekter og med en mulighed for at kunne ændre alt.

Serviceniveau:

Du brøster dig af et fastholdt meget højt serviceniveau. Beklager Erik, men efter de 24 år oplever vi netop nu en historisk flugt væk fra folkeskolerne i Allerød.
Højt serviceniveau kan altid diskuteres men det betyder i hvert fald at forståelsen af dette lige skal kalibreres med en stadig stigende del af borgerne i kommunen.
Samtidig opleves der en af Danmarks højeste vuggestuetakster samt støtte til eks idræt, der kun er faldende.
Disse ting er der vist rigeligt debat om i andre fora og beklager, at jeg primært taler på børneområdet. Det er der jeg indtil nu har mest indsigt.

Men så har vi jo fået en masse andet ...

Anlæg:

Jeg ved naturligvis ikke hvad dine drømme har været. Mine ser nok lidt anderledes ud ... Men stoltheden i Allerød er ikke vores anlæg.
Henover 24 år er det muligt at indfri en reel byplan. Kunne nå igennem en langsigtet plan for hvordan kommunen skal udvikle sig.
Personligt synes jeg ikke, at det er gået særligt godt.
Idrætsanlæggene du omtaler ligger knopskudt og spredt udover hele kommunen. Intet fælles samlende miljø, hvor ”man mødes” og hvor man også kan dele faciliteterne, og dermed få mere for pengene og gøre investeringerne relevante for en større del af befolkningen.

Tages der eks. ”dryland”, der har været grint og talt en del om, så bliver dette netop kun ”tørsvømning” pga den struktur vi har i anlæggene. Lå disse samlet ville et motions- og styrketræningsområde kunne finde anvendelse ikke alene for svømmerne men for alle brugere af idrætsanlægget. Det er ikke kun vores dygtige svømmere, som har seperat styrketræning. Dette har vi mange andre atleter der har.
Hvilke af vores idrætsanlæg er langt bedre end man kunne drømme om og noget vi kan være stolte af?

Havde jeg drømt for 24 år siden, så er jeg overbevist om at vi havde et indbydende svømmeanlæg, der tilgodeså såvel elitesvømmerne som familien der ”hygge”.
Ingen af delene har vi ramt.
Svømmerne må svømme udenfor kommunen og familierne tager også til de andre kommuner.

Sidst men ikke mindst i den verden jeg færdes i: Vi står efter de mange år med en bygningsmasse, der er i dårligere stand end da i ”overtog” den. Se på vores skoler, de forringes over årene istedet for at blive bedre. Vi står med en vedligeholdelsesbehov på 200 mio DKK på skolerne alene.

Anlæg jeg kunne have drømt om var en ny planlagt skole der kunne forny boligmassen og reducere driftsomkostningerne.
Her er der ingen planer. Intet mål vi arbejder henimod. Hvordan skal det så ende med andet end knopskydning ved kortsigtede opståede behov.
Dette karakteriserer, set med mine øjne, de ting der er foretaget. Jeg bemærker mig, at rådhuset ikke fremhæves i indlægget?

Dette bringer mig naturligt videre til ...

Samarbejde:

Er et godt samarbejde virkelig det C vil brøste sig af at have stået i spidsen for?
Det ser ikke sådan ud set fra min stol. Apropos skolerne, så er dette vist det bedste eksempel. Handling var nødvendigt men ikke gennemført. Man kunne ikke politisk blive enige. Og kommunen har nu været uden skolepolitik i 3 år siden den sidste udløb.

Budgetforlig indgås med mindst muligt flertal og konstituering i Allerød kommune efter valg, ja det tror jeg mange glæder sig til at følge udenfor kommunen.

Dette er ikke et billede af en stærk samarbejdskultur.

Denne del peger naturligvis ikke på C alene men med C's position både på rådhuset og i byrådssalen gennem så mange år ligger der naturligvis en væsentlig del af ansvaret for denne kultur.
En kultur jeg som vælger vil gøre det der skal til for at sprænge.

I et samarbejde med vælgerne skal indgåede ”aftaler” (løfter) selvfølgelig overholdes og respekteres. Dette betyder at man går ind i byrådssalen og stemmer i tråd med hvad man har lovet og ikke hver gang blot undskylder med at man stod ene med holdningen og derfor stemte som de andre.

Dette må til at stoppe.

Publiceret 14 September 2017 10:31

SENESTE TV