DEBAT:

Borgerinddragelsen forsvinder i fingerplanen

Rasmus Keis Neerbek, Enhedslisten

Allerød kommune skal indgive deres høringssvar i forbindelse med revision af den kommende fingerplan, men grundet en meget stram tidsplan er den demokratiske proces svækket.
Fingerplanen har bl.a. betydning for placeringen af en Ring 5, hvilke områder der kan bebygges, og hvor de grønne kiler placeres. Beslutninger med stor betydning for alle borgere i hovedstadsområdet, og som derfor heller ikke bør hastes igennem. Debatten som industriområderne i Farremosen har skabt, viser tydeligt, at mange borgere i Allerød har holdninger og vil involveres.
Onsdag 27. september fik byrådet en status, 3. oktober skal økonomiudvalget behandle sagen, og 10. oktober skal byrådet endeligt vedtage indstillingen.
En uge til at gennemlæse forslaget fra ØU, gå i dialog med bagland og borgere, formulere ændringsforslag, give andre partier tid til at gennemgå ændringsforslag.
Det er helt fair, at der sikkert er forskellige holdninger til fingerplanen, sådan er det i et demokrati. Men at behandlingen af så vigtigt et emne skal hastes igennem på den måde, mener jeg ikke er rimeligt.

Publiceret 02 October 2017 09:38

SENESTE TV