DEBAT:

Hvor finder vi nødbremsen (asfaltfabrikken)?

Erling Petersen, Gitte Damgård, Hanne Lindstrøm Nielsen og Michael Even Hansen, Blovstrødlisten

Vi deltog på det meget fine møde på Ravnsholtskolen 02.10.2017.
Tak for god styring af mødet, tak for masser af god information og tak for at tænke ikke blot på de nære naboer, men på hele Allerød.
For det er jo det, det handler om: Lugtgener der vil nå langt. Støjgener. Meget mere trafik på lokale veje, men også andre veje, kræftkaldende partikler der vil nå et stort område, og risiko for forurening af grundvand.
Vi føler ikke, at vi har lavet det rette valg på byrådsmødet 24.05.2017. Vi var ikke opmærksomme på meget af det, som I, der stillede op på mødet, fortalte. Man skal naturligvis også være opmærksom på det, man ikke bliver vist, og det var vi ikke gode nok til i denne sag.
Vi ønsker ikke at være en del af dette. Vi ønsker, at man trækker nødbremsen, og vi tror at mange andre partier ønsker det samme.
Man er ikke klog eller ansvarlig, hvis man står ved en dårlig beslutning, men derimod hvis man erkender, at man er blevet klogere og agerer på det. Vi er blevet klogere.
Vi vil pege på, at vi mener, at oplysningerne til TPU, ØU og byrådsmøderne har været mangelfulde. Umiddelbart kan vi ikke se i høringssvarene, at vandværket er blevet hørt på trods af, at VVM screeningen nævner, at området rummer 'særlige drikkevandsinteresser'.
På mødet blev vi orienteret om, at den VVM screening (ikke undersøgelse!), der er lavet, er bestilt af Pankas (ikke af Allerød Kommune) og desuden, at screeningen ikke omtaler bl.a. lugt og støjgener (omtalt i Naturstyrelsens vejledning side 60).
Det mindste man kan gøre er at lave en fuld VVM undersøgelse.

Publiceret 03 October 2017 16:30

SENESTE TV