DEBAT:

Asfaltværk i Farremosen

Klaus Fisker, byrådsmedlem, Radikale Venstre

Etablering af et asfaltværk i Farremosen er ikke lige det, jeg havde forventet. Tilbage i 2013 blev erhvervsområdet ved Farremosen indarbejdet i kommuneplanen som Statens betingelse for at Widex kunne anlægges. Et enigt byråd vedtog planen med accept af virksomheder i miljøklasse 4-7, som er transport- og distributionsvirksomheder og miljøbelastende virksomheder.

I forbindelse med behandling af kommuneplanen med tillæg i 2013 og senest i 2017, hvor jeg undlod at stemme, blev der fra min side ikke spurgt detaljeret ind til sagen. Jeg følte ikke at være tilstrækkelig oplyst til at kunne stemme, men jeg burde have spurgt til, hvilke typer virksomheder, der kunne tænkes at etablere sig i området.

Derudover kan jeg oplyse, at behandling af kommuneplanen var baseret på indstilling fra teknik- og planudvalget, hvor jeg ikke har sæde.

Asfaltværk skulle have været undgået, og jeg vil politisk arbejde for, at der ikke etableres et asfaltværk i Farremosen.

Publiceret 04 October 2017 10:01

SENESTE TV