DEBAT:

Fredning af Bastrup Sø nord - ja tak

Jørgen Ekstrøm Jakobsen, SF-Allerød, byrådskandidat

SF i Allerød siger ja til at indlede fredningssag af området nord for Bastrup Sø. Området er udlagt som en del af Naturparken.

I konstitueringsaftalen efter sidste kommunalvalg står det klart at partierne bag aftalen ønsker en igangsætning af fredningsprocessen.

Borgmesteren har flere gange ville sikre, at konstitueringsaftalen blev opfyldt i denne periode. Løber borgmesteren og partierne nu fra den aftale?

Jeg undrer mig over, at der ikke er enighed blandt de konservative, og at der er enighed i Teknik- og Planudvalget (hvor SF ikke sidder) om IKKE at frede området.

Området er vigtigt geologisk og udpeget som Værdifuldt Landskab i Allerød i Kommuneplanen.

Udover rekreative værdier vil en fredning også forhindre råstofgravning. SF mener at kommunen, sammen med Danmarks Naturfredningsforening, skal igangsætte en fredningsproces.

SF har igennem historien stået bag en del fredninger og naturområder, og det vil vi fortsat gøre.

Publiceret 04 October 2017 09:52

SENESTE TV