DEBAT:

Kvalitet i dialogen omkring 'Asfalts Gate'

Byrådsmedlem og formand for KIU, John Jensen, Nye Borgerlige

Borgermødet i mandags angående 'Asfalts Gate' efterlod to meget presserende indtryk. Et stort behov for, at få gennemført en VVM undersøgelse således såvel politikkere som borgere kan kigge hinanden i øjnene og sige alt er undersøgt.
Dette tog NB fat på allerede mandag aften og fik sammen med Alternativet sat en VVM undersøgelse på det kommende byrådsmødes dagsorden. Mon ikke dette bliver stemt igennem på tirsdag.
Det andet indtryk der virker presserende – er behovet for omgående at sikre kvalitet i debatten og dialogen. På borgermødet fik man det indtryk, at stort set samtlige borgere ville blive forgiftet med bl.a. PCP og vores grundvand ville stort set ikke eksistere længere. Efterfølgende har Pankas været ude og 'fastslå', at deres fabrik ikke forurener. Nogenlunde det samme siger den VVM screening, der er blevet gennemført og dermed konkluderer, at der ikke er et behov for en VVM undersøgelse.
Så hvad er det rigtige og hvordan sikre vi kvalitet i dialogen omkring 'Asfalts Gate'?
Fra NB's side mener vi, der omgående er behov for at få uvildige parter på banen. Således det bliver muligt at få uvildige udtalelser omkring forurening eller ikke forurening og de eventuelle risici, Pankas placering kan medføre.
Derfor har vi været ude og foreslå, at NB sammen med Farremose Gruppen i fællesskab betalte for en uvildig parts vurdering af de nævnte risici. Dette skaber naturligvis ikke en entydig konklusion – men det burde sikre kvalitet i dialogen imellem borgerne, Pankas, forvaltning og os politikkere. Desværre har vi ikke modtaget nogen respons fra Farremose Gruppen. Hvis der er gået noget tabt i kommunikationsforløbet vedr. vores henvendelse. Så betragt dette som en ny henvendelse. 

Publiceret 06 October 2017 11:06

SENESTE TV