DEBAT:

Almene boliger og ungdomsboliger/kollegium

Jeanette Oxfeldt, Konservativ byrådskandidat i Allerød, Lindebakken 16, 3450 Allerød

Udvidelse af samarbejdet mellem boligforeninger, Allerød Gymnasium, Ungerådet samt Allerød Kommune.
Der er brug for en bred vidensdeling om nybyggeri af almene boliger samt ungdomsboliger/kollegium i Allerød Kommune.

Almene boliger
Der kan med fordel tænkes i afholdelse af sparingsmøder mellem boligforeningerne - der allerede er etableret i Allerød og Allerød Kommune. Des flere erfaringer der deles, gives der flere muligheder for, at Allerød Kommune kan være på bølgelængde med udviklingen i den almene boligsektor.
Behovet for almene boliger vil altid være der. Spørgsmålet er, hvor mange der er brug for. Renten og skattefradraget vægter stort, om borgerne køber egen bolig eller bor alment. Mange borgere vælger bevidst at bo alment, nøjagtig som andre borgere vælger at købe eget hus/lejlighed, hvilket giver en sund fordeling af ressourcerne i et mixet boligområde.

Ungdomsboliger/kollegium
Vi ved med sikkerhed, at vi har brug for flere ungdomsboliger, men ungdomsboliger er dyre at bygge og dermed har de unge ikke råd til huslejen.
Hos de Konservative i Allerød tænker vi, at en mulig løsning kan være, at bygge et kollegium. Et kollegium som bygges/etableres i fællesskab mellem de repræsenterede boligforeninger, Allerød Gymnasium, Ungerådet og kommunen. Vi ser flere fordele ved kollegium end ved nybyggeri af flere ungdomsboliger. Der skal ikke bygges ca. 30-50 kvm. til hver studerende. De får fælles køkken, bad og vaskeri tilknyttet et vist antal værelser.
Et samarbejde mellem de forskellige boligforeninger, Allerød Gymnasium, Ungerådet og kommunen, kunne måske give flere løsningsmodeller.
De Konservative ser positivt på et fremtidigt samarbejde - måske endda i et fælles udvalgsarbejde.

Publiceret 09 October 2017 10:42

SENESTE TV