DEBAT:

Asfaltfabrik - forklaring søges

Frank Tidemand, Høveltsbjergvej 18

Vi har nu hørt og læst meget om at politikerne ikke har haft reel mulighed for at stemme frit om den lokalplan der ligger for Farremosens erhvervsområde og helt for nylig den VVM-screening der foreligger for en asfaltfabrik.

Forklaringerne har nærmest karakter af at det har været den eneste udvej at stemme for. Med et hurtigt blik på det notat, der nu foreligger til byrådsmødet 10/10 under punktet om asfaltfabrik forstår man måske at det er svært at stemme imod.

Citat:
“Det er fastsat i lovgivningen, at en kommune er forpligtet af et landsplandirektiv. Planloven siger, at kommunens planlægningen skal ske inden for rammerne af den overordnede planlægning. Ankestyrelsen påser, at kommunerne overholder gældende lovgivning. Politikere, der er vidende om, at de træffer beslutninger, der er i strid med lovgivningen, kan ifalde erstatningsansvar og pålægges tvangsbøder.”

Der er for såvidt ikke noget forkert i teksten ovenfor. Problemet er at den ikke samtidig angiver at det faktisk ikke er ulovligt at stemme imod. Det virker som om byrådet er blevet trick'et til at stemme for.

Der var adskillige udveje for Farremosens erhvervsområde. Bl.a. angiver fingerplanen hensyn til vandresourcer og hensyn til anden planlægning som grunde til at kunne disponere anderledes.

Hvis man læser fingerplan afsnittet i notatet til mødet står erstatning og tvangsbøde tilbage ...

Kære politikere - er det årsagen til at i stemte for lokalplanen?

Øv hilsen

Publiceret 09 October 2017 10:16

SENESTE TV