DEBAT:

Fredning af området nord for Bastrup sø bliver en realitet

Rune Ammitzbøll Langholm, Byrådskandidat for Det Konservative Folkeparti, Lynge

I en tid hvor diskussionen i mit lokalområde primært omhandler asfaltværket i Farremosen, er der også grønne beslutninger, vi kan glædes over. Jeg indsendte et debatindlæg til Allerød Nyt 30. september 2017, hvor jeg forholdt mig undrende til Teknik- og Planudvalgets beslutning d. 26. september 2017 vedr. fredningssagen nord for Bastrup sø.
Det var en glædelig overraskelse at læse referatet fra Økonomiudvalgets møde d.  03. oktober 2017, at et enigt Økonomiudvalg havde stemt for en fredningssag for området nord for Bastrup Sø. I beslutningsoplægget står der følgende: 'Der indledes dialog med DN om forberedelse af et beslutningsoplæg om at rejse en fredningssag i fællesskab for det område, som DN har forslået'.
Det er en vigtig opgave at sikre naturen til fremtidige generationer, og et af mine mål er at området bliver fredet. Det er derfor vigtigt, at der følges op på fredningssagen, så fredningen bliver en realitet.
Derfor stem personligt ”Rune Ammitzbøll Langholm”, til kommunalvalget, hvis du vil have en lokal, grøn og konservativ stemme fra Lynge i Allerøds Byråd.

Publiceret 09 October 2017 10:50

SENESTE TV