DEBAT:

Hvis interesser varetager Allerød Byråd/borgmesteren - det er i hvert fald ikke borgernes!

Thomas Frisch, talsmand, En grøn kommune går i sort

Hvad har skatteborgerne ud af en asfaltfabrik i Allerød – Rudersdal Kommune får skatteindtægten, Allerød Kommune får røg/luft og støj - det kan ikke være i borgernes interesser!!!
Det spørgsmål, som mange gode borgere i Allerød Kommune sandsynligvis stiller sig selv i denne tid, op til kommunalvalget er: ”Hvorfor varetager de folkevalgte byrådsmedlemmer og i særdeleshed borgmesteren ikke Allerød-borgernes interesser, og hvorfor arbejder de så aktivt for at få flere forurenende virksomheder til byen?”
Umiddelbart er det svært at se, hvilken interesse borgerne i Allerød Kommune skulle have i en asfaltfabrik, eller anden forurenende industri, som ødelægger det grønne image, som Allerød har brugt årtier på at opbygge, og som historisk har tiltrukket mange ressourcestærke og trofaste skatteborger. En asfaltfabrik i nærmiljøet vil medføre, at Allerød Kommune ikke mere vil være en attraktiv kommune at bo i, og en naturlig konsekvens vil være, at vores huse bliver mindre attraktive og mindre værd.
Skatteindtægter ville være et umiddelbart argument fra vores liberale Borgmester. Pankas A/S har hovedkontor i Vedbæk i en historisk patriciervilla langt væk fra røgen, lugt og støj fra en asfaltfabrik. Medarbejderne i Pankas’ hovedkontor må ”nøjes med” skovens dybe stille ro, med Dyrehaven som nærmeste nabo. Det skal bemærkes, at Pankas A/S ikke har nogen produktionsenhed i Rudersdal Kommune. Således tilfalder skatteindtægterne borgerne i Rudersdal Kommune uden, at borgerne i Rudersdal Kommune har nogen ulempe i form af f.eks. en asfaltfabrik.
For nuværende er Pankas A/S en meget profitabel virksomhed, til Rudersdal Kommunes borgeres glæde og gavn. Men skulle Pankas A/S gå hen og gå konkurs, så står vi, skatteyderne i Allerød Kommune, tilbage med forurenet jord, inkl. grundvand (en knap ressource, som vi skal værne om), hvor vi skal betale regningen til oprensning. Hvad de færreste tænker over, så kæmper vi stadig med det sidste asfaltværk i Vassingerød, hvor drikkevandet stadig er forurenet, og der er plantet piletræer i forsøget på at løse forureningsproblemet. Der er også konstateret forurenet grundvand efter Pankas A/S har lukket en asfaltfabrik, sandsynligvis den i Gribskov/Kagerup, hvor Pankas A/S ikke har erkendt deres skyld, hvorfor der er hensat i regnskabet i tilfælde af, at de taber retssagen.
Udover, at skattebetalende borgere i Allerød Kommune står tilbage med miljøforurening fra asfaltfabrikken, så skal borgerne i Allerød også leve med den daglige miljøforurening, især når vinden er i vest.       
Det kan således konkluderes:
- At en asfaltfabrik ikke styrker Allerød Kommunes vision om at være en grøn kommune
- At Rudersdal Kommune får skatteindtægterne uden at huse nogen forurenende produktion
- At Allerød Kommunes borgere skal leve med forurening, tilmed som nærmeste nabo til et historisk længe eksisterende parcelhusområde 
- At Allerød Kommune og skatteborgerne står tilbage med omkostningen til reetablering, inkl. grundvand
- At der ikke er noget nævneværdigt beskæftigelseselement i etableringen af en asfaltfabrik
Det er således svært (umuligt) at se, at det er de trofaste skatteborgere i Allerøds interesse, som vores som valgte politikere og borgmesteren i Allerød varetager, når de så aktivt arbejder sammen med Pankas A/S om at etablere en asfaltfabrik i Allerød.

Publiceret 09 October 2017 10:48

SENESTE TV