DEBAT:

Svar til Line Weberg

Jørgen Johansen, borgmester

Kære Line Weberg.
Tak fordi, du skriver til mig.
Jeg kan godt forstå, at du er bekymret. Det giver en del tanker, og det har det også gjort hos mig.
Du har også ret i, at Allerød er en dejlig kommune at bo og vokse op i – særligt fordi vi er omgivet af skoven. Jeg kan forsikre dig om, at hele byrådet arbejder for at fastholde det. 
I forhold til erhvervsområdet Farremosen, har området været placeret her for længe siden. Baggrunden er, at Allerød Kommune har været pålagt af staten at udlægge området for flere år tilbage i et landsplandirektiv. Det betyder at kommunen ikke har frit valg på det her areal mht. hvilke typer af virksomheder, der skal være. Det er fastsat i lovgivningen, at en kommune er forpligtet af et landsplandirektiv. Planloven siger, at kommunens planlægning skal ske inden for rammerne af den overordnede planlægning, hvilket Ankestyrelsen holder øje med, at kommunerne overholder. Det betyder, at politikere, der er vidende om, at de træffer beslutninger, der er i strid med lovgivningen, kan blive erstatningsansvarlige og pålægges tvangsbøder.
Kommunen har ikke været involveret i salget af grunden, da den er privatejet og derfor solgt privat.
Virksomheden Pankas skal miljøgodkendes af kommunen, inden den starter sin produktion. En miljøgodkendelse er baseret på de krav, Miljøstyrelsen stiller som standard til sådanne virksomheder - herunder at der anvendes den bedst mulige teknologi. Inden værket vil kunne åbne, vil der være stillet en meget lang række miljøvilkår, som virksomheden skal bevise, at de kan leve op til. Det gælder i forhold til bl.a. støj, støv, lugt, spildevand og regnvand, trafik, opbevaring og håndtering af råvarer. 
Kommunen vil derfor foretage en detaljeret og gennemgribende miljøgodkendelse, før virksomheden kan starte sin produktion. Desuden fører kommunen også tilsyn med virksomheden så længe, de er i Allerød.
Som jeg startede med at sige, forstår jeg udmærket din bekymring. Derfor vil jeg også opfordre dig til at deltage i det informationsmøde, som virksomheden afholder torsdag den 12. oktober kl. 16.30 på deres værksted på Nymøllevej 6A, 3540 Lynge. Jeg er også informeret om, at Pankas vil holde åbent hus lørdag d. 14. oktober i Sorø, hvor der kører et asfaltværk, der har en tilsvarende produktion (asfaltværker er nemlig langt fra ens). Her vil du kunne få en afklaring af, hvordan produktionen fungerer, og hvordan miljøpåvirkningen er. Ved begge lejligheder vil du kunne få svar på nogle af de bekymringer, du har omkring selve produktionen og indretningen af asfaltværket.

Publiceret 09 October 2017 10:38

SENESTE TV