DEBAT:

Vidste Jørgen Johansen besked om asfaltværket?

John Køhler, Borgerlig Velfærd, Liste H

Jeg og de øvrige byrådsmedlemmer, som har stemt for lokalplanen for Ny Vassingerød Nord, er selvfølgeligt hver især fuldt ud ansvarlige for denne beslutning. Dette gælder også, selv om vi af de overordnede planmyndigheder var pålagt at lokalplanlægge til virksomheder med særlige beliggenhedskrav.
Imidlertid fremgår det nu af et notat fra forvaltningen, at Pankas A/S allerede d. 28. april fremsendte VVM anmeldelse og ydermere d. 4 maj søgte miljøgodkendelse. Forvaltningen har altså længe før byrådets vedtagelse af lokalplanen i juni måned været vidende om, at lokalplanområdet ville komme til at indeholde et asfaltværk.
Det er sædvanlig praksis, at nye virksomheder i kommunen har dialog med centrale personer på rådhuset, inklusiv borgmesteren. Det virker derfor uforståeligt, at borgmester Jørgen Johansen ikke skulle have modtaget besked om Pankas' ansøgning allerede i april eller maj og haft dialog med dem. Alligevel skulle der gå næsten 4 måneder, før byrådet d. 24 august fik oplysning om Pankas planer i området.
Samtidig er byrådet i hele forløbet med vedtagelse af lokalplanen blevet givet indtryk af, at lokalplanen udelukkende skulle tjene logistik- og transportvirksomheder - ikke et asfaltværk.
Det ændrer som nævnt ikke på byrådets ansvar, men det forklarer dog, hvordan byrådsmedlemmerne har kunnet træffe en beslutning som i den grad er ude af trit med borgernes ønsker.
Jeg mener, vi skylder borgerne at få afklaret, hvem i byrådet der vidste hvad og hvornår. Jeg har derfor søgt sagsindsigt både i lokalplanens tilblivelse, i korrespondancen med Pankas A/S, samt indsigt i bl.a. borgmesterens kalender og i Teknik og Planudvalgsformand Jesper Hammers kalender.

Publiceret 09 October 2017 10:29

SENESTE TV