DEBAT:

Widex grunden

John Jensen, Nye Borgerlige

Visse personer i byrådet er begyndt, at interesserer sig for bla borgmestrens 'tids viden' omkring Pankas.
Det ville naturligvis være uheldigt såfremt borgmesteren har haft en viden om Pankas placering før byrådet.
Men i henhold til de lovmæssige retningslinjer der er fremlagt af forvaltningen, så mener Nye Borgerlige (NB), at det er meget mere væsentligt at kende til det politiske forløb omkring salg af den i første omgang kategoriserede Widex grund.
Jeg har derfor fremsendt nedenstående spørgsmål til forvaltningen:
Kære forvaltning
NB mener, at alle i byrådet har brug for en klar 'tidslinje' på hændelsesforløbet omkring salget af den 'meget omtalte' grund til Widex.
Derfor vil vi godt bede om følgende informationer:
Hvornår blev forhandlingerne om salg af grunden til Widex indledt?
Hvornår blev kontrakt om køb af grund med Widex indgået?
Hvem sad i byrådet i den periode hvor kontrakten blev indgået - samt ikke mindst hvem var henholdvis borgmester og TPU formand?
Hvornår blev borgmester/TPU formand samt øvrige byråd informeret om 'krav' om henvisning af en ny grund, der kunne bruges til den rette kategorisering?
Hvorfor blev Farremosen prioriteret og var der andre grunde i spil i henhold til udvælgelse?
Er der på noget tidspunkt i udvælgelsen af Farremosen og ved salget af grunden til Widex blevet fremlagt sagsfremstilling - der henviser til en evt. forskel i det daværende og i kommende byråds handlemuligheder når man frasagde sig ejerskab af en så farlig kategoriseret grund til f.eks. privat lodsejer?

Publiceret 09 October 2017 10:33

SENESTE TV