DEBAT:

Kortere skoledage

Byrådsmedlem Marie Kirk Andersen, K, medlem af Børn- og Skoleudvalget

På byrådsmødet 10. oktober 2017 stemte et enigt byråd for at uddelegere kompetencen til skolebestyrelserne til at konvertere understøttende undervisning (UU) til 2-voksen undervisning, jf. Folkeskolelovens § 16 b. 
I forbindelse med, at vi i foråret behandlede ansøgningerne om at deltage i undervisningsministerens forsøg med mere fleksible muligheder for kortere skoledage, fremgik det af høringssvarene, at skolerne i Allerød fandt det relevant med kortere skoledage.
For Konservative handler det lige præcis om kortere skoledage. Det er en mærkesag for os. Konservative ønsker ikke, at de danske skoleelever fortsat skal have OECD-rekord i antal skoletimer.
Konservative ønsker at konvertere UU til 2–voksen undervisning/2-lærer undervisning for derved at understøtte elevernes faglige udvikling og give mulighed for større undervisningsdifferentiering ved hjælp af ekstra personale i klassen – og for at opnå kortere skoledage.
Konservative mener, at de dygtige medarbejdere og ledere på skolerne allerede formår at lave en varieret skoledag for deres elever – også uden ekstra understøttende undervisning. Vi mener, at det er vigtigt, at skoleeleverne får kortere skoledage og herved får mulighed for og overskud til et scene- og miljøskift i løbet af dagen, så der er tid og overskud til fritidsinteresser og et liv uden for skolen.
Vi har fuld tillid til, at skolebestyrelserne vil forvalte denne kompetence inden for lovgivningen. Konservative mener, at en delegation til skolebestyrelserne gør processen mere smidig og hurtig i forhold til at konvertere UU til 2-voksen undervisning, så vi får kortere skoledage. Flere voksenkræfter i undervisningstimerne kan desuden bidrage til højere faglighed – så man prioriterer kvalitet frem for kvantitet.
Vi mener, at skolebestyrelserne selvfølgelig vil inddrage skoleledere, lærere, pædagoger og elever i en demokratisk proces – og sammen vil arbejde for at udnytte de mere fleksible rammer for at skabe de bedste skoler og de bedste betingelser for elever og ansatte på skolerne.

Publiceret 12 October 2017 12:42

SENESTE TV