DEBAT:

Pas på med alt det sorte vat

Ole Kruhøffer Komdrup, Fangekrogen, Hillerød

Lad mig starte med at slå to ting fast: De følgende synspunkter er udelukkende mine private, men bygger selvfølgelig på de mange års erfaringer, som jeg har fået med bl.a. færdselsundervisningen.

Den anden ting er, at jeg er super glad for, at der kommer en overskræring for enden af Hestestien ved OK-tanken. Det er for mig det mest farlige sted i forbindelse med de nye cykelveje. At der tilsyneladende også er politisk og dermed også forvaltningsmæssig opmærksomhed på emnet, er også et stort plus.

Når det så er sagt, så er der andre steder, der bestemt kræver opmærksomhed, men også steder, der nævnes i debatten, hvor jeg synes, det er på grænsen til ligegyldigt eller i alle fald er de løsninger, der råbes på lige voldsomme nok.

Særligt synes jeg de mange cykelstier, der i øjeblikket etableres og råbes om rundt omkring i kommunen, også er i overkanten. Det gør jeg ikke fordi, jeg synes, at vores børn ikke skal være i sikkerhed, men jeg synes, vi med mængden af cykelstier også begynder at pakke vores børn ind i vat - i dette tilfælde er vattet så bare sort.

Jeg ønsker naturligvis ikke, at børnene falder og kommer til skade, men asfaltvattet giver dem også en tryghed, der hurtigt bliver misbrugt. Vores børn glemmer simpelthen at være agtpågivende, og det går rigtig hurtigt med at få de dårlige vaner ind under huden. De glemmer hurtigt de farer, som der stadig er i trafikken og især det at orientere sig og give tydeligt tegn forsvinder hurtigt fra cykelvanerne.

Et desværre alt for godt eksempel er de årlige cyklistprøver på skolerne. Her ligger tegngivning og orientering i toppen af fejlene, der bliver begået. (Dette til trods for, at eleverne godt ved, at der er kontrollanter fra hjemmeværnet placeret på ruten.) Hvorfor? Det er jo kun børnene, der ved det, men et bud fra min side er, at de føler, at tegngivningen og orientering er unødvendigt, da de jo (som regel) kører i sikkerhed på det sorte vat. Jo mere vi beskytter dem, jo mere er vi også selv ude om, at de også kører hensynsløst. Det er netop det, der f.eks. sker på den brede sti gennem Rønneholtparken og også det, der vil ske, når vi bare vil udvide det sorte vat, fordi de tilsyneladende ikke efterlader plads til at man kan komme forbi i modsatte retning.

Jeg tænker, at man måske kunne dele cykelstien op med afstribning, for så er de i det mindste klar over, at de kører i den gale retning og dermed er chancen for at de orienterer sig bedre også væsentlig større. Et godt eksempel er den dobbeltrettede fodgænger/cykelsti langs markerne på Frederiksborgvej. Tror ikke jeg endnu har hørt om de helt store problemer på den strækning.

Lad nu være med at plastre hele kommunen til i sort vat, men foretag evt. fartdæmpende foranstaltninger, som vejbump eller chikaner, og lad vores børn få læringen af at køre sikkert i trafikken på egen hånd.

En ting som jeg også synes debatten savner, er det ansvar, vi som forældre har i, at vores børn kører efter de regler, som vi (forhåbentlig) lærer dem. Skolen kan introducere dem til færdselsregler og forhold i trafikken, men den bedste læring er nu en gang, at de kommer ud med mor og far på cykel. Og ja vi er nok en hel del forældre, der kunne gøre det bedre også selvom hverdagen/weekenden er travl.

Hvis blot vi og vores børn også overholder de regler, der bliver skiltet med, så kan mange af de forbedringer, som man ønsker faktisk undgås. Tænk på fodgængerovergange, der bliver brugt som cykelstier og cykling forbudt skilte, der ikke overholdes. Hvis der nu tydeligt blev skiltet med, at der ikke måtte køres på cykel gennem tunnellen under Banevang og der også var nogle tydelige foranstaltninger, der gjorde det besværligt at cykle ned ad ramperne, så ville det nu en gang være svært at køre ind i nogen, idet man så skal trække cyklen.

I stedet for at forlange, at kommunen skal løse alle problemerne for os, bliver vi forældre også nødt til at se på, hvordan vi kan hjælpe vores børn i trafikken. En graf, der desværre taler sit tydelige sprog er indsat herunder.

Summa sumarum er, at der er steder i kommunen, hvor der færdselsmæssigt kan være et behov for at sætte ind på en eller anden måde, men der er altså lige så mange steder og endda flere, hvor vi som forældre og børn bør steppe op.

Publiceret 12 October 2017 11:43

SENESTE TV