DEBAT:

Kommentar til budget 2018

John Køhler, Borgerlig Velfærd

Det er altid dejligt at være med i et vaskeægte valgbudget, hvor vi med mild hånd deler gaver ud. Sådan har det også været i år.
Budgetaftalen kaldes 'fælles udvikling i balance'. Men hvad er balance? Det kommer vi tilbage til.
Aftalen benævnes også 'en strategisk proces over mange år'.
Men hvad menes der med strategi? Og hvad er egentligt vores strategi her i Allerød?  Verdens førende strategiforsker, Michael Porter, definerer strategi som 'en attraktiv position'.
I Allerød havde vi indtil for få år siden en meget attraktiv position. Ikke mindst for en kommune i vækst som gerne vil tiltrække nye borgere. Nemlig positionen som Danmarks bedste børne- og bosætningskommune. Den position skal vi selvfølgelig have generobret.
Kan alle ikke blive enige om det? Nej – for vi har jo lige hørt, hvordan de konservative måler succes efter en helt anden målestok. Hak, hak, hak, sagde Erik Lund, mens han stolt talte om anlægsprojekter af mursten, hvoraf flere intet har med kernevelfærd at gøre – og de, der har, er et resultat af andre partiers indsats.
Problemet, sat på spidsen, er, at jo flere hak de konservative får sat, jo ringere en børnekommune bliver Allerød. Fordi pengene går fra service for i stedet at blive brugt til anlæg
Resultatet af den førte politik er ikke udeblevet. Mens de konservative hakker valgløfter af, rasler Allerød ned i målinger af borgernes tilfredshed. Der er markant stigende utilfredshed med de kommunale tilbud, og private tilbud blomstrer derfor op.
Det halter med den kommunale service. Så mens de konservative siger hak, siger borgerne ak.
Men er det ikke nødvendigt med lave normeringer og korte åbningstider? Vi får jo hele tiden at vide, at den kommunale serviceramme er brugt, og at vi ikke må bruge flere penge for regeringen.
Det er bare ikke hele sandheden!
Det er rigtigt, at servicerammen er fuldt udnyttet i budgettet. Men budgettet er jo ikke virkeligheden. Det er bare et regneark.
I virkeligheden er der hvert år et markant underforbrug i forhold til dette regneark. Underforbruget fremgår af regnskabet som jo er FAKTA. Det er meget vigtigt, det her. For regnskabet har langt større prognose- og sandhedsværdi end budgettet.
Det skyldes, at budgettet alene beskriver de planlagte aktiviteter. Regnskabet derimod måler de faktiske aktiviteter.
Vi tror ikke på tilfældigheder. De systematiske underforbrug er udtryk for et bevidst valg fra borgmesterens side, som har til formål at skaffe råderum til nye valgkampegnede murstensprojekter. Der er hverken klogt eller balanceret. De konservative har ikke en strategi for Allerød som Danmarks bedste børnekommune. Men de har en strategi for, hvordan der opnås mange konservative stemmer. Hak, hak, hak.
De røde partier har gennemskuet de konservative. Jeg tror og håber, at borgerne også snart gennemskuer hvad det er der foregår. Og gennemskuer, at det er et valgbudget, vi nu vedtager. Det mener vi i Borgerlig Velfærd, at valgkampen bør handler om.

Publiceret 13 October 2017 11:39

SENESTE TV