DEBAT:

"Forskelsbehandling i kommentarmulighederne?"

Kim Damgaard, Kirkevangen 35, Lynge.

Det vælter i disse tider ind med debatindlæg fra vores lokale politikkere. Både etablerede byrådsmedlemmer og håbefulde nye emner, som bejler til et sæde i byrådssalen, opretter flittigt debatindlæg om dette og hint. Højaktuelle sager bliver vendt, og holdninger udveksles i god og saglig tone.  
Fælles for alle debatoplæggene er, at de giver os borgere mulighed for at kommentere på indlæggende, således diverse holdninger på tværs af det politiske landskab kan blive udfordret og uddybet. Ofte sker det endda at påstande bliver tilbagevist eller afsløret som faktuelt forkerte. Dette til stor gavn for alle os der skal vurdere hvor vores kryds vil gøre mest nytte - dog med en enkelt undtagelse.

I alle debatindlæg fra Dansk Folkeparti's byrådskandidat, er kommentarfunktionen udeladt, således alle holdninger og påstande i disse indlæg kan stå uimodsagt! Det mener jeg er forkert og i særdeleshed mener jeg, at det er en underlig form for forskelsbehandling af de kandidater, som bidrager til debatten op til kommunalvalget.

Jeg vil ikke gøre mig klog på AN's bevæggrunde. Men det kunne da være interessant at få en forklaring på dette forhold.

Den seneste tids livlige debat på disse sider, understreger at kommunens borgere i den grad ønsker at deltage i debatten, og finder det relevant at kunne spørge ind til de holdninger og påstande der luftes. Så jeg synes det er skadeligt for debatten og i princippet et demokratisk problem at kandidaternes indlæg ikke behandles ens.

Interessant bliver det at se om der åbnes op for kommentarer på dette indlæg.
God debat, god tone og godt valg!

Svar fra Allerød Nyt

Kære Kim Damgaard
Tak for dit indlæg. 
Du har helt ret i, at læserne her på siden er aktive i debatten - og det sætter vi på Allerød Nyt stor pris på. Dog er det korrekt, at vi i en længere periode har undladt kommentarfelter under både artikler og debatindlæg omhandlende flygtninge og indvandrere - ligesom vi heller ikke har kommentarmulighed under 112-historier. Udelukkende af den grund at vi erfaringsmæssigt ved, at det kan medføre mange underlødige og anonyme kommentarer - kommentarer vi af ressourcemæssige grunde ikke har haft mulighed for løbende at holde øje med og rydde ud i.
At kommentarfelterne ikke har været åbne er dog ikke ensbetydende med, at det ikke har været muligt at kommentere på indlæggene. Alle er jo altid velkomne til at skrive et debatindlæg enten herinde på sitet eller via en mail til redaktion@allerodnyt.dk. 
Vi har dog her på redaktionen diskuteret for og imod kommentarmuligheden ved debatindlæg omhandlende flygtninge og indvandrere, og vi er nået frem til, at vi igen prøver at åbne for kommentarmuligheden - samtidig henstiller vi til en ordentlig tone og fokus på det pågældende emne. 
Venlig hilsen
Helene Holm Stolle, områderedaktør
 
 

Publiceret 13 October 2017 06:00

SENESTE TV