Flemming Ipsen.

Flemming Ipsen.

DEBAT:

Pressemeddelelsen der udeblev – kr. 10.1 mio i besparelser

Flemming Ipsen, formand og byrådskandidat

Der var kø på Byrådsmødet den 10. Oktober, da 15 politikere fortalte om alt det gode i Budget 2018-2021. Men sjovt nok var der ingen, der fortalte, hvor de har sparet og hvem, det går ud over, i et budget, der ikke har nogen Visioner for fremtiden, og ikke får kernevelfærden tilbage til borgerne.
Blandt mange ting fra budgetforliget kan nævnes:
Øget uddelegering af undersøgelse af tandeftersyn fra tandlæge til tandplejer: 0.20 mio. kr.
Hjemtagelse af unge i efterværn til egen bolig med kontaktpersonordning: 1.45 mio. kr.
Ansættelse af midlertidig forebyggelseskonsulent forlænges i 1 år (sparet): 0.45 mio. kr.
Fra aflastningstilbud til netværkstilbud: 0.18 mio. kr.
Afskaffelse af vikarbudget i det socialpsykiatriske værested Kilen: 0.05 mio. kr.
Reducering af  tildelt støtte til borgere i egen bolig fra andre udbydere: 0.65 mio. kr.
Skærpet visitation af kørsel til genoptræning: 0.30 mio. kr.
Implementering af indsatser under sundhedsaftalen sker i højere grad inden for nuværende ramme: 0.50 mio. kr.
Klippekort til hjemmeboende ophører: 0.30 mio. kr.
Klippekort til beboere på plejecentre: 0.20 mio. kr.
Hjemtagelse af autismeområdet: 0.40 mio. kr.
Det vil fortsætte i 2019-2021 med yderligere 33 mio. kr., medmindre borgerne vil noget andet den 21. november.
Vores Allerød vil noget andet. Se mere på www.voresalleroed.dk

Publiceret 16 October 2017 14:05

SENESTE TV