Viggo Janum.

Viggo Janum.

DEBAT:

Vision og rammer for byrådets arbejde

Viggo Janum, Vores Allerød

Vores Allerød vil gerne støtte en vision om at Allerød:
- Udvikler sig til den mest attraktive kommune i Nordsjælland ved at satse på familien
- Har en klimavenlig erhvervspolitik og tiltrækker arbejdspladser til kommunen
- Satser aktivt på sundhed og trivsel for alle borgerne gennem aktiv forebyggelse af sygdom
- Satser på miljø og naturudvikling – tænkes ind i alt. CO2-neutral kommune i 2013
- Skaber rammer for et aktivt idræts- og kulturtilbud og rekreative muligheder.
Vi ønsker en kommune som i bredt samarbejde i byrådet fortsætter med at være åben, tilgængelig og gennemskuelig i politik og administration, og som indgår i og sørger for en seriøs dialog med borgerne og bruger deres ressourcer mest muligt både i forberedelse, beslutning og gennemførelse af de fælles opgaver.
Kommunen skal tage nye udfordringer op i dialog med borgere og de lokale medier, så kommunens beslutninger kvalificeres, demokratiet udbredes og beslutningerne kan føres bedre ud i livet.
For os er det vigtigt, at vi politisk træffer beslutninger på det mest kvalificerede beslutningsgrundlag.
Vi vil derfor arbejde ambitiøst med at inddrage og informere borgere såvel i obligatoriske høringer som i den idégenererende proces om Allerøds fremtid i et samspil med fagfolk og relevante ressourcepersoner. Vi vil kvalificere vores debat ved kritisk at evaluere vores indsatser, sætte klare mål og arbejde med evidens for vores tiltag. Vi vil invitere forskningen indenfor, så vi fremmer vores egen faglighed og evalueringskultur.
Vi vil arbejde for, at alle interessegrupper engageres i udviklingen af Allerød. I den sammenhæng vil vi arbejde målrettet på at engagere de unge i Allerød, så de bliver hørt og kan bidrage til udviklingen via et ungeråd.
Endeligt skal politikerne have mulighed for at blive klædt fagligt på til deres politiske ledelsesansvar. Det er derfor vigtigt, at man som udvalgsmedlem/BR-medlem har mulighed for relevante kurser og uddannelse.
Kommunen skal passe på borgernes penge og skal derfor konstant have fokus på den bedst mulige omkostningseffektivitet. Vi skal budgettere op til servicerammen og anlægsrammen.
Med fokus på en fælles overordnet vision og gensidig respekt vil Vores Allerød støtte op om dette.      

Publiceret 18 October 2017 15:15

SENESTE TV