Thomas Pedersen.

Thomas Pedersen.

DEBAT:

Vision og rød tråd

Thomas Pedersen, Vores Allerød

Mit navn er Thomas Pedersen, jeg er 39 år gammel og har været bosiddende i Allerød i de seneste 13 år. Jeg er gift, har tre børn i skolealderen og arbejder til dagligt i mediebranchen. Er frivillig i bestyrelsen i en af vores idrætsklubber, og har siddet i bestyrelsen i alle de institutioner mine børn har været igennem.
Jeg holder meget af friluftslivet og motion, særligt fodbold da jeg i min ungdom har spillet på landsholdet og uddannet på Team Danmark ordning. Nu er løb min primære aktivitet sammen med cykling.
Mit engagement i Vores Allerød og som kandidat til byrådet, kommer naturligt gennem interessen for børnene i kommunen med institutioner og folkeskolen, samt muligheder for et aktivt liv med kultur og idræt. Lokalpolitik er for mig nærdemokrati og borgerinddragelse - Velfærd før mursten.
En del af mine visioner og røde tråd for Allerød Kommune:
Institutioner:
For de 0-6-årige ønsker jeg at familierne har mulighed for at vælge det tilbud, som passer bedst til det enkelte barn og familie. Vi skal bevare små institutionsenheder og ikke kun fortsætte tendensen med ”stordrifts” institutioner. Der skal være plads til at komme ud og opleve vores skønne natur og få jord under neglene, enten på tur eller med dejlige store grønne legearealer. Gennem dialog og faglig sparring med pædagogerne og lederne, skal vi se på personalesammensætningen, f.eks. minimum 50 % pædagoger så det faglige niveau opretholdes.
Folkeskolen:
Vi skal blive bedre til at udnytte skolen i samfundet og inddrage alle interessenter i en langsigtet vision for fremtidens folkeskole i Allerød. Vi har mange børnefamilier, der vælger bopæl for at være tæt på skolen, så børnene fra de er små kan gå eller cykle - det giver frihed og tryghed for den enkelte familie i hverdagen. Jeg tror på enhedsskolen med store og små børn sammen, der danner fællesskaber med bl.a. venskabs-klasser, samarbejde blandt ældre og yngre elever, legepatruljer, konfliktkorps mm. og hvor søskende kan samles. Der skal sikres gode læringsmiljøer med maks. 24 elever i klasserne, og vi skal have kortere skoledage med muligheder for tolærerordning. Lærerne skal også have ordentlig forberedelsestid, som er med til at sikre den afgørende kvalitet i undervisningen og til de øvrige opgaver som f.eks. trivsel i klasserne. Vi skal have startordning for nye lærere, så vi kan bevare motivationen og lysten hos de nyuddannede. Skolerne skal profileres med spændende linjefag som f.eks. innovation, science og kreative fag, så eleverne får mulighed for at beskæftige sig med deres individuelle interesseområder, for dermed at bevare skoleglæden. Vi skal sikre et godt arbejdsmiljø og løbende efteruddannelse til lærerne. Vores skoler er i dag nedslidte og utidssvarende, og derfor skal vi løbende vedligeholde, samtidig med at den eksisterende bygningsmasse optimeres og tilpasses ved f.eks. at bruge lokaler til andre formål end skole.
Kultur og Idræt:
I kultur-, fritids og idrætslivet finder vi nogle af et lokalsamfunds mest engagerede, kreative, arbejdsomme
og visionære kræfter. Borgere, der skaber stor værdi for andre og for hele Allerød ved den indsats, de
ulønnet yder i deres fritid. Den resurse, skal vi bruge og belønne med gode forhold, så de bliver ved med at synes, at det er sjovt og nye kræfter også finder vej ind i det frivillige arbejde. Heldigvis har vi gode rammer for kultur, idræt og andre fritidsaktiviteter i Allerød og det skal der blive ved med at være. Men vi skal undersøge, om vi kan indrette dette område smartere, når vi udvider med enten mursten eller oplæg til samskabelse blandt foreninger og kulturinstitutioner. Det handler om at skabe netværk og liv i hele kommunen og på tværs af f.eks. foreninger og kulturelle tilbud. Folkeskolereformen giver mulighed for at inddrage foreninger og andre lokale kræfter i undervisningen i en nytænkning – ikke mindst hvad angår motion og idræt, men også valgfag i folkeskolen og gymnasiet kan tænkes ind her under kultur og idræt.
Ældre/senior:
Vi skal værne om vores seniorer og ældre borgere, da vi her taler om en vigtig resurse i det moderne samfund. Det er nemlig den gruppe, der bliver størst i mange år frem. Mange vil faktisk også gerne deltage aktivt og være en del af det samfund de bor i. Derfor bliver det også vigtigere for os som kommune, at forebygge og have tidlige indsatser mod sygdom og ved genoptræning, så vi fastholder de ældre borgere i et aktivt og sundt liv. Vi skal have kontakt med vores borgere og sikre, at der er plads til individuelle løsninger. Allerød består af en stærk ældreresurse, vi også kan blive bedre til at få hjælp af i f.eks. foreningslivet. Andre kommuner er begyndt at lægge institutioner sammen med ældreboliger og plejehjem. Flere steder tales der om ældrebyrde, altså som en udgift, men jeg tror på at vi i Allerød med visionære indsatser og løbende kontakt med den enkelte, kan få mere gavn og glæde af denne fremtidige resurse. Jeg tror på at vi gennem inddragelse til en vision, kan få gode input fra vores seniorer og udnytte deres kompetencer til glæde og gavn for alle borgerne.
Vi skal høre borgerne, vi skal forstå borgerne og vi skal respektere borgerne - Godt valg til alle i kommunen.

Publiceret 25 October 2017 12:02

SENESTE TV