Flemming Ipsen.

Flemming Ipsen.

DEBAT:

Manglende dialog med borgerne om udviklingen

Flemming Ipsen, formand og byrådskandidat, Vores Allerød

I et moderne samfund er dialog og samarbejde det bærende element for udvikling.
Hvor er dialogen mellem borgerne og byrådet om udviklingen af Allerød Kommune. Gennem mange år er afstanden mellem borger og byråd blevet større og større. Der træffes beslutninger, som ligger langt fra borgernes forventninger. 
Regeringen bruges ofte som påskud for, at vi i Allerød ikke kan udvikle, men må spare, spare og spare. Den kommunale service er gennem mange år blevet reduceret og det sker ofte uden at borgerne har haft indflydelse på processen.
Allerød er en dejlig kommune og har mange muligheder for en sund udvikling. Vi skal igen på landkortet som en kommune, der på alle måder er attraktiv at leve i. Vi skal fastholde og tiltrække resursestærke borgere.
Mange beslutninger træffes som hovsaløsninger. Planlægningen er tilfældig og ikke helhedsorienteret og økonomien styres efter principper, der gør kommunen mindre og mindre attraktiv.
Vores Allerød ønsker at borgerne i langt højere grad end det er tilfældet i dag, bliver inddraget så tidligt som muligt i processen omkring udvikling af kommunen.
I Vores Allerøds valgprogram offentliggjort i juni 2017 har vi gjort os tanker om, hvad vi vil med borginddragelse. Vi ønsker etableret borgergrupper som eksempelvis:
• Ungeråd om udviklingen af tilbud til unge. (Er etableret)
• Lokalråd for hvert af områderne Blovstrød, Lynge og Lillerød om udvikling generelt.
• Erhvervsråd om erhverv og beskæftigelse. (Lovet i konstitueringsaftalen fra 2013)
• Bymidteråd om udvikling af Lillerød Bymidte med ejere af erhvervsbygninger og lejere. (Er på vej)
• Foreningsråd der består af alle foreninger udgør en væsentlig faktor i arbejdet med såvel unge som ældre.
• Ældreråd. (Er etableret)
Vores Allerød ønsker en så tidlig inddragelse som muligt i ide fasen, så borgerne på det tidspunkt kan bidrage til at kvalificere udviklingen – og ikke som nu, blot ser på i en skueproces, hvor politikerne blot beslutter hen over hovederne på alle.

Publiceret 27 October 2017 15:18

SENESTE TV