Søren Jakobsen.

Søren Jakobsen.

DEBAT:

Fremtiden og visioner

Søren Jakobsen, Vores Allerød

Jeg hedder Søren Jakobsen. Jeg er 40 år, har to børn sammen med min kæreste gennem 20 år. Det ene barn går i en kommunal skole, det andet på privatskole. I mit daglige virke er jeg Drifts- og Programchef i en større global virksomhed.
Jeg er opvokset i Allerød og er flyttet retur da jeg skulle have børn. Indtil for få år siden har jeg altid betegnet Allerød som min hjemmebase, men gennem de seneste 3 år,  er dette blevet mere og mere fjernt for mig og min familie - det hele toppede i 2015, hvor byrådet gennemtrumfede en altoverskyggende beslutning på skoleområdet, der sidenhen har haft store konsekvenser for min familie - ligesom det har for mange andre familier i Allerød.
Der har længe været mange politiske diskussioner, debatter og problemer i Allerød. Men først i 2015 ramte det min familie, og her fik jeg øjnene op for, at det ringe samarbejde i byrådet og manglende visioner i Allerød, som trækker kommunen ned i en negativ spiral. Ja, det er lyder slemt, men det positive er, at det herfra nærmest kun kan gå fremad.
Mennesker før mursten
Vi har brug for kræfter i byrådet, der tør tænke store tanker for vores kommune, og som evner at finde fælles fodslag om en vision for kommunens udvikling. En profil, der viser, hvad vi her i kommunen står for, vil arbejde hen imod og kan tilbyde. Mit personlige håb er, at en sådan vision kommer til at favne både børn og ældre. Vi skal tilbage i toppen af Danmarks førende børne- og familiekommuner. Vi skal investere i mennesker før mursten.
Indragelse af borgere
Man har ikke automatisk adgang til den endegyldige sandhed, blot fordi man sidder på rådhuset. Både skolesagen og Farremosesagen har tydeligt vist, at Allerød er begunstiget med stærkt engagerede borgere, der kan og vil gøre en forskel og bidrage til sund udvikling af kommunen. Det skal vi udnytte i stedet for at holde nede. I Vores Allerød mener vi, at det vil være umådeligt dumt at ignorere så mange borgeres ønske om indflydelse - vi hilser dem velkomne i det politiske forarbejde.
Erhvervslivet
For mig er det vigtigt, at vi i Allerød tiltrækker virksomheder med høj faglighed og fokus på fremtiden. Virksomheder der ønsker at tage aktivt del i civilsamfundet og har en forståelse af helheden i kommunen. Vi skal yde en stor indsats for at tiltrække videnstunge virksomheder inden for liberalt erhverv - virksomheder inden for vidensteknologi, og ikke virksomheder i den tunge industrielle ende af skalaen - dem kan vores lille kommune ikke holde til efter min mening. Der skal ydermere være en fornuftig samarbejde mellem virksomheder, dagtilbud og skole.
Helheden i kommunen
Allerød kommune har en af landets laveste ledighed på arbejdsmarked, vi går alle på arbejde og mens vi ikke er hjemme skal vores guldklumper være i gode hænder. Når man har knoklet hele livet, skal man behandles godt, og der skal være valgmulighed i forhold til ældrepleje. De ældre skal støttes i deres foreningsliv og der skal være fokus på vores ældre medborgere.
Alt dette vil jeg arbejde benhårdt for vil ske i fornuftige samarbejde med andre partier - Vores Allerød er uafhængig af partifarve - for opgaven med at bringe Allerød tilbage til borgerne er vigtigere end at pege fingre af hinandens ideologier.

Publiceret 03 November 2017 10:04

SENESTE TV