DEBAT:

Ældreplejen halter gevaldigt i Allerød kommune

Ditte Nørgaard-Andersen, Carl Plougs Vej 33, 3460 Birkerød

Det står virkelig skralt til i Allerød kommune.
Allerød kommune har den tvivlsomme ære at indtage en 93. plads ud af 98 mulige på ranglisten over hvilke kommuner, der bruger flest penge på deres ældre borgere. Dette forsøger politikerne i Allerød at forklare med, at Allerød kommune er bedre til at holde sine ældre gående med genoptræning - sludder og vrøvl! 
Allerød kommune har sænket udgifterne pr. borger over 65 år med 23,1 % over de sidste 10 år, så der nu kun bruges 31.947 kr. pr. ældre borger i Allerød. Til sammenligning kan det nævnes, at samtlige nabokommuner bruger væsentlig flere med en borgersammensætning, der må betegnes som tilsvarende. Rudersdal kommune bruger således 48.476 kr. pr. ældre borger, Hillerød 42.989 kr. Furesø 36.753 kr. og Hørsholm 36.293 kr.
Det er pinligt, at det er kommet så vidt med besparelserne i Allerød kommune. Det går ud over de svageste, som et samfund skal og bør måles på.

Publiceret 10 November 2017 15:45

SENESTE TV