DEBAT:

Folkeskolen - de politiske partiers svar

Ole Andreasen, formand, Allerød-Hørsholm Lærerforening

I anledning af kommunevalget den 21. november 2017 har Allerød-Hørsholm Lærerforening stillet en række spørgsmål om folkeskolen til vores lokale politiske partier.
Grundlaget for spørgsmålene har været, at der i forbindelse med skolereformen er blevet pålagt lærerne en væsentlig større undervisningsforpligtelse, at eleverne har fået udvidet deres skoledag, og at flere elever skal inkluderes i normalundervisningen. Samtidig har Allerød Kommune sparet mange penge på skoleområdet i den seneste Byrådsperiode. Fx er der sparet 13,3 % lærerstillinger, mens elevtallet kun er faldet med 6,3 %.
Ser vi på undervisningstallet, som lærerne læser, ligger vi over gennemsnittet, når vi sammenligner os med nabokommunerne. Svarene fra politikkerne viser da også, at der er et generelt ønske om at kunne sænke tallet.
At inklusion er en opgave for folkeskolerne, er vi ikke i tvivl om. Men det skal være muligt for lærerne at give elever med særlige behov, den ekstra opmærksomhed i hverdagen ude i klasserne. Flere partier svarer, at det er vigtigt, at der er resurser nok i klassen til at løfte opgaven. Det synspunkt er vi meget enige i.
Lærerforeningen ser også med glæde på, at man fra partiernes side ikke er interesseret i store klasser. Her er der et spænd fra 26 til 20 elever. Efter vores mening bør der være en grænse i elevtallet i klassen. Er der fx 24 elever i klassen, har læreren stadig under 2 min. pr. elev pr lektion.
Hvis svarene fra vores politikkere står til troende, ser vi frem til en folkeskole, hvor der skal tilføres flere midler. Mærkesagerne giver et fingerpeg om en folkeskole med hænder og resurser nok til at løse de opgaver, vi står med.
Allerød-Hørsholm Lærerforening ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde i næste valgperiode.
Spørgsmål og svar kan findes på vores hjemmeside www.dlfkreds29.dk

Publiceret 10 November 2017 13:23

SENESTE TV