DEBAT:

Manglende samarbejde med de ældres pårørende

Ditte Nørgaard-Andersen, Carl Plougs Vej 33, 3460 Birkerød

Der er ikke det nødvendige samarbejde mellem de pårørende til demente og hjemmeplejen i Allerød kommune. Tilsammen kunne vi være utrolig stærke. Det kræver imidlertid en erkendelse af, at det er et fælles anliggende, og det kræver kommunikation.
Det fælles mål skulle gerne være at holde borgeren i eget hjem så længe som mulig – hvis det er det den ældre selv ønsker.
Ét lille eksempel på manglende samarbejde mellem hjemmeplejen og de pårørende er det klippekort, som min mor fik bevilget i maj måned og som først kom til mit kendskab ved en tilfældighed på et møde i forvaltningen den 20. oktober.
Det viser sig, at min mor siden maj måned har kunnet få en halv times ekstra hjælp om ugen med mulighed for at spare op til max. 2 timer. Klippekortet skal ifølge den pjece, som vi efterfølgende har fået udleveret, anvendes efter aftale mellem den enkelte bruger og leverandøren af hjemmepleje – i dette tilfælde kommunen.
Da min mor er dement, ville det naturlige være at informere de meget engagerede døtre og aftale med dem, hvad den ekstra halve times hjælp skulle anvendes til. Vi hørte imidlertid intet om det, før det tilfældigt dukkede op på mødet.
Min søster og jeg har efterfølgende sagt, at det ville betyde meget for vores mor og os, om hun kunne få krøllet sit hår efter hårvasken tirsdag og fredag dvs. 2 x 15 min. Det er imidlertid blevet afvist af forvaltningen, fordi der i retningslinjerne står, at de 30 min. ikke kan deles op. Så der kan blive krøllet hår om fredagen, hvilket tager ca. 10 min., og så må vi andre gøre det om tirsdagen. Hvis ikke det er bureaukrati, så ved jeg ikke, hvad bureaukrati er! Dette er blot ét eksempel på et meget rigidt system, som ikke har samme mål som vi andre.
Jeg tør slet ikke tænke på, hvordan det ville gå, hvis min søster og jeg en dag smed håndklæderne i ringen. Vi vasker for vores mor, handler ind, holder hus og have, kører til lægetjek og -behandlinger og hvad der ellers hører med til at holde en 90-årig dement dame med et syn på 5 % i eget hjem. Vores mor ønsker at dø i egen rede. Det er vi som døtre indstillet på at gøre vores til, men det kræver samarbejde med forvaltningen. Vi er og bliver medspillere - ikke modspillere. Det er i alles interesse og mest økonomisk for kommunen, at vores mor forbliver i eget hjem. Det kræver imidlertid en helt anden fleksibilitet og indstilling til de pårørende end den, vi møder i dag.

Publiceret 10 November 2017 15:50

SENESTE TV