DEBAT:

Ned med dækningsafgiften i Allerød!

Christian Hauge Lundgaard, spidskandidat og lokalformand, Liberal Alliance

Allerød Kommune har de sidste par år forbedret sig væsentligt i både Dansk Industris erhvervsklimamåling og Dansk Byggeris erhvervsvenlighedsmåling.
Det er helt enormt positivt, selvom forbedringer selvfølgelig altid er nemmere, når udgangspunktet er ringe.
Der er fortsat plads til forbedringer af Allerød Kommunes erhvervsvenlighed – for vi kan gøre det meget bedre!
Det er vigtigt for fortsat at kunne tiltrække og fastholde arbejdspladser i kommunen.
Derfor vil vi i Liberal Alliance i Allerød arbejde målrettet for at afskaffe den kvælende og konkurrenceforvridende dækningsafgift, der hæmmer vækst og jobskabelse i Allerød Kommune.
I Allerød Kommune opkræver vi nemlig en dækningsafgift af erhvervsejendomme på 8 promille.
Til sammenligning er dækningsafgiften på landsplan 2,8 promille. De fleste kommuner har endda spottet, at der er væsentlige gevinster at hente i helt at droppe dækningsafgiften.
I Liberal Alliance i Allerød ønsker vi målrettet at arbejde på at få afskaffet dækningsafgiften og sikre en så enkelt og begrænset erhvervsregulering som mulig.
På den måde kan vi forbedre Allerøds erhvervsvenlighed og sikre at kunne tiltrække arbejdspladser, som alle nyder godt af.

Publiceret 10 November 2017 12:56

SENESTE TV