DEBAT:

Støjvold eller mangel på samme

Jesper Hammer, Nye Borgerlige

Nye Borgerlige har rejst spørgsmålet om en færdiggørelse af støjvolden langs Hillerød motorvejen og dennes forlængelse i byrådet.

Sagen blev behandlet på byrådsmødet den 31. august 2017, hvor den blev sendt til behandling i Teknik- og Planudvalget. Udvalget behandlede sagen den 7. november 2017. Det blev den kun fordi jeg gentagne gange rykkede for den.

Notatet i sagen henviser til Vejdirektoratet som har ansvaret for statsvejnettet og den VVM-undersøgelse som pt. er i gang. Det betyder at Allerød Kommune intet har tænkt sig at gøre i denne sag før undersøgelsen er færdig og motorvejen forlænges. Mit gæt er at anlægsprojektet absolut tidligst går i gang om 5 år.

Der er og har aldrig været opbakning til denne sag fra et eneste parti eller byrådsmedlem på noget tidspunkt ud over Nye Borgerlige. Vi har før drøftet sagen uden held.

Hverken Jørgen Johansen, Venstre eller for den sags skyld andre medlemmer at Allerød Byråd har foretaget sig noget som helst i denne sag.

Det er en skam, for vi har en oplagt mulighed, for at få gjort noget ved sagen netop nu med al den jord som flyttes i forbindelse med de mange byggerier som pågår i kommunen.

Hvorfor rejser Konservative eller Venstre ikke problemet hos deres kollegaer i folketinget når de nu sidder i regering og for alvor kan gøre noget ved sagen. Det gør de ikke fordi de er ligeglade.

Ingen tager denne sag alvorligt.

Publiceret 10 November 2017 15:39

SENESTE TV