DEBAT:

Stem lokalt til Regionsrådsvalget

Erik Lund, Konservativt byrådsmedlem i Allerød Kommune, Konservativt regionsrådsmedlem i Region Hovedstaden

For mange vælgere er Regionsrådsvalget ikke noget som de går særlig meget op i, men det burde de måske gøre.
Jeg sidder selv i Regionsrådet som gruppeformand for den konservative regionsrådsgruppe, og er derudover medlem af bl.a. det magtfulde forretningsudvalg, så jeg ved hvor vigtigt det er, at en lille kommune som Allerød er repræsenteret i Regionsrådets inderkreds.
Af eksempler på vigtigheden af en lokal repræsentant kan jeg nævne planerne om nedlæggelse af buslinje 55E, hvor jeg i budgetforhandlingerne krævede, at buslinjen ikke blev nedlagt samt planerne om at udlægge et nyt graveområde (grusgravning) ved Uggeløse (tæt på Uggeløse kirke), hvor jeg ligeledes fik pillet planerne ud af råstofplanen.
I begge disse sager var det uhyre vigtigt, at jeg som samtidig byrådsmedlem i Allerød kommune kunne søge råd og vejledning i kommunen, når jeg skulle finde argumenter for at varetage Allerøds interesser i Regionsrådet.
Herudover er der selvfølgelig hele sygehusområdet, hvor en lokal repræsentation ligeledes er meget vigtig.
Da Allerød kommune jo er en af de kommuner med færrest vælgere, er det meget svært at få valgt en lokal Allerød-kandidat til Regionsrådet.
Jeg er faktisk den eneste, der nogen sinde har siddet både i Allerød byråd og i Regionsrådet samtidig.
Derfor håber jeg at vælgerne i Allerød vil stemme personligt på en af de lokale kandidater til Regionsrådet, og gerne samle stemmerne omkring så få kandidater som mulig og at øge chancen for lokal repræsentation i Regionsrådet.
Til det kommende Regionsrådsvalg er det ganske få lokale kandidater, der kan stemmes på:
Erik Lund, Konservative
Klaus Fisker, Radikale Venstre
Jesper Hammer, Nye Borgerlige
John Jensen, Nye Borgerlige
Christian Hauge Lundgaard, Liberal Alliance
Peter Borresen, Venstre

Publiceret 10 November 2017 11:24

SENESTE TV