DEBAT:

Færre papirpædagogtimer i Allerøds dagtilbud

Carsten Rasmussen, kandidat til byrådet for Venstre

75 pct. af pædagogerne i Allerød står ofte alene med mindst 16 børn i 50 minutter, og 1/3 har oplevet uforsvarlige eller deciderede farlige situationer, imens de var alene med børnene. Det viser en undersøgelse fra BUPL hvor en Allerød-pædagog fortæller:
"Jeg blev nødt til at have børnegruppen selv, da min kollega var syg, og fordi medhjælperen var nødt til at færdiggøre et hængeparti på computeren." 
Derudover viser en KL-undersøgelse, at det pædagogiske personale i daginstitutionerne bruger 10 pct. af deres tid på praktiske opgaver, planlægning og administration.
Det er simpelthen ikke godt nok, at de nominelle normeringer udhules på den måde. Lad os drøfte de reelle normeringer og om børnene har tilstrækkeligt med voksne i institutionerne. Jeg mener, at det er på tide, at vi løfter blikket fra regnearket og i stedet ser virkeligheden i øjnene. Vi skal hjælpe vores dygtige pædagogiske personale med at skabe den mest trygge og udviklende hverdag for vores børn. 
Der er gode muligheder for at bruge digitale værktøjer så som apps til at gøre hverdagen lettere for forældrene og på samme tid frigøre papirtimer til tid med børnene. Digital registrering i forbindelse med aflevering/hentning vil give et hurtigt overblik for pædagogerne og lederne i forbindelse med planlægning.  Tilsvarende kan syge- og feriemeldinger frigøre tid, når personalet ikke skal tage telefoner i afleveringstiden og bruge tid på afkrydsninger på papirlister, optælling mv. Overleveringen af fx sovetider og dagens aktiviteter (fotos) bliver nemmere og giver dermed forældrene bedre indsigt i barnets hverdag. Andre kommuner er (igen fristes man til at skrive) længere fremme end Allerød ligesom de private institutioner LykkeLy og Taksthaven er.
Hvis jeg kommer i byrådet, vil jeg kæmpe for, at Allerød realiserer sit potentiale og bliver Danmarks bedste børnekommune. Derfor; stem ja til færre papirpædagogtimerne, stem Venstre 21. november.

Publiceret 13 November 2017 10:03

SENESTE TV