DEBAT:

God og positiv oplevelse på Mungo Park

Jeanette Oxfeldt, byrådskandidat i Allerød, Det Konservative Folkeparti

Det var en rigtigt god og positiv oplevelse at være debattør hos Feminine Roser på Mungo Park 11. november. Vi var 6 kvindelige kandidater til kommunevalget 2017, som var inviteret til debat om bl.a. hvorfor der skal flere kvinder i byrådet.
En mærkesag for mig er, at støtte op om Ungerådet, så de kan arbejde videre på et seriøst grundlag. Ungerådet fik en flot gave fra Feminine Roser på 5.000 kr. til deres videre arbejde. Stor applaus herfra. Det er dog ikke nær nok, så vi har travlt med at skaffe dem flere midler, så de kan nå at få glæde af tiltagene, inden de rejser til København for at videreuddanne sig.
Som jeg nævnte til debatten; ting tager den tid der er sat af til det! Derfor bør man i byrådet nedsætte en arbejdsgruppe med et kommissorium og tidsfrist - med Ungerådet som hoveddeltagere, samt afsætte midler til denne arbejdsgruppe, så der kan udvikles noget konkret.
Det glædede mig rigtig meget - da det også er min mærkesag, at hører flere borgere plædere for, at vi skal bygge flere familie-, unge- og seniorboliger som er til at betale, samt at seniorerne gerne vil bo i samhørighed med den øvrige befolkning, og ikke gemmes af vejen i små "ghettoer". Det skal være boliger uden dørtrin til seniorerne og/eller elevator.
Samtidig nævntes det, at familiers unge flytter til København og uddanner sig, men når de bliver voksne og stifter familie, vil de gerne tilbage til Allerød Kommune og bosætte sig. MEN der er ikke råd til dyrt hus og lejlighed. Derfor skal vi også se på, at give mulighed for at støtte op om, at bygge billigere almene familieboliger. Alt nybyggeri er dyrt, men renten bliver aldrig lavere og hvor der er vilje er der vej!
En anden ting der glæder mig, er; at de andre debattører støttede op om kulturen og en bedring af velfærden i Allerød Kommune. Og igen som jeg sagde; så samarbejder jeg gladeligt med højre, venstre, midten, på kryds og tværs for at få nogle gode løsninger til glæde for borgerne i Allerød Kommune.
Jeg ønsker alle partier og kollegaer en rigtig god sidste valguge samt en god valgaften 21. november 2017.

Publiceret 13 November 2017 09:54

SENESTE TV