DEBAT:

Kære Miki Dam Larsen

Svitlana Kryshtalova, Lærkenborg Alle 50, 3450 Allerød

Du nævner flere gange at Byrådet manglede mod til at stemme den bedste løsning igennem, netop skolelukning. Når det er så sagt og du stadig holder fast i det, så synes jeg du skylder borgere fakta hvorfor den løsning er/var den bedste og for hvem. Udover at det måske er mest effektiv sparekniv for kommunen.
For at vælgere simpelthen var forberedt på at ved at stemme på dig, dit parti og jeres allierede, giver man samtidig en stemme for en skolenedlæggelse indenfor overskuelig fremtid, efter nogle års ro, som lovet - for det anses jo for den bedste løsning. Og det kan være hvilken som helst skole, så alle skal være anspændt. Engholmskolen blev truet af lukning på trods af, at den er den største i kommunen og har større kapacitet end andre, på trods af at flest mulige forældre og børn ville bliver berørt og generet. Og hvad skulle være følgevirkninger? Skulle alle de børn pakkes tæt i andre klasser på andre skoler med hvilke normeringer? En undersøgelse fra Skole og Forældre viser, at forældre ønsker færre elever i klasserne, mere ro i timerne og flere penge til folkeskolen http://skole-foraeldre.dk/nyheder/for%C3%A6ldre-f%C3%A6rre-elever-i-klasserne
Jeg synes dette emne blev slet ikke belyst godt nok og har ikke skabt forståelse og accept hos forældre for denne beslutning/model frem for den anden. Jeg savnede også analyser og beregninger, som har ført til denne konklusion, netop at lukke en skole – er der blev inddraget erfaringer fra andre kommuner og udlandet? Mange kommuner har denne udfordring – hvordan klarer de den?
Jeg flyttede til kommunen for 4 år siden med min familie med 3 børn pga. af netop gode skoler, hvor skolebeliggenhed spillede en vigtig rolle. Derfor bliver jeg konfronteret hver gang med dine udtalelser om, at den bedste løsning ikke blev gennemstemt, her takker jeg faktisk til de Konservative - det harmonerer simpelthen ikke med jeres vision om høj prioritering af børne- og ungeområdet, herunder også skoler, og vidner ikke om at I tager forældrenes behov og ønsker i forhold til skoler alvorligt.
Danmarks Statistiks opgørelse viser et fald i antallet af skoleelever i Allerød på kun 47 (fra 3800 til 3753) i perioden fra 2010 til 2017 - det er slet ikke så slemt og kan ikke forklare nødvendighed at lukke en skole med 750 elever. Starter man ikke den onde spiral således at færre børnefamilier flytter til kommunen? Og hvad kan I godt tænke jer at gøre for at omvendt, at tiltrække børnefamilier til kommunen?

Publiceret 13 November 2017 10:19

SENESTE TV