DEBAT:

Medmenneskelighed før systemet

Christian Hauge Lundgaard, spidskandidat og lokalformand, Liberal Alliance

I Liberal Alliance ønsker vi en værdig behandling af vores ældre uanset, om man har brug for meget eller lidt hjælp.
I dag er hjælp i eget hjem delt op i, hvad man er visiteret til – altså en SoSu medarbejder til rengøring, en anden til personlig pleje, en tredje til omsorgsbesøg osv. Det betyder, at den enkelte ansatte ikke må lave andre opgaver end lige præcis den specifikke og tidssatte opgave, som de er sendt ud til borger for at udføre.
 I Liberal Alliance ønsker vi at genindføre den gamle form for hjemmehjælp, så SoSu medarbejderen kan hjælpe med alle de forskellige opgaver, som borgeren har brug for.
På den måde frigives tid fra adskillige medarbejder, som ellers skulle ud til den samme borger og borgeren vil få en oplevelse af, at den samme SoSu medarbejder hjælper denne. Forhåbentligt vil det også betyde, at opgaver kan løses hurtigere, som borgeren ellers måtte vente på at få udført grundet den rigide opdeling af SoSu medarbejderenes arbejdsgange.
I Liberal Alliance ønsker vi et opgør med bureaukratiet i det offentlige og specielt afskaffelse af unødvendige rapporter. Dette er blot nogle af de områder, hvor vi tror på, at vi kan frigive tid fra de kolde hænder til de varme hænder.
Men det kræver også at fokus på værdierne i ældreplejen bliver tydeligere og efterlevet. Derfor skal der stilles krav til lederne om, at støtte den rette kultur og værdisæt via de ansatte og helt ud til borgerne.
Vi vil have at mantraet skal være 'Medmenneskelighed før systemet!'

Publiceret 13 November 2017 10:13

SENESTE TV