DEBAT:

Allerød skal blive mere erhvervsvenlig

Karsten Längerich, spidskandidat for Venstre

Hvis vi skal kunne forbedre velfærden i Allerød og tiltrække unge familier til kommunen, så kræver det at vi har et dynamisk erhvervsliv. Vi har både behov for at de nuværende virksomheder har gode rammevilkår samt at nye virksomheder synes at Allerød er en attraktiv kommune at placere sig i. Vi har specielt behov for nye grønne teknologi-virksomheder, som beskæftiger mange af de borgere som bor i nærområdet.

For at Allerød kommune kan blive mere erhvervsvenlig, så viser undersøgelser fra eksempelvis Dansk Industri at det primært drejer sig om:

1. Vi skal have forbedret infrastrukturen, både den kollektive og private. Medarbejdere skal nemt kunne komme til og fra virksomhederne, så de nye erhvervsområder må meget gerne være stationsnære eller ligge ved de vigtigste hovedfærdselsårer i kommunen. Der er samtidig behov for at se på en omfartsvej rundt om Lillerød mellem motorvejen og industrikvarteret ved Solvang, så vi undgår den tunge trafik igennem bymidten.

2. Vi skal skabe en servicekultur i kommunen, så virksomhederne nemmere kan få hjælp og en hurtigere løsningsorienteret sagsbehandling. Relationerne mellem det lokale erhvervsliv, lokalpolitikere og embedsmænd skal også forbedres. Her bør først step være bedre og mere hyppige netværksaktiviteter.

3. Kommunen og virksomhederne skal gå sammen, om at løse sociale opgaver. Dette kunne eksempelvis ske ved at indføre gensidige aftaler, hvor virksomhederne påtager sig et større uddannelses, beskæftigelses- og integrationsansvar mod at kommunen sænker dækningsafgiften samt den urimelige miljøafgift til små erhvervsdrivende, som ikke har miljøaffald. Dækningsafgiften er speciel omkostningstung for de mindre erhvervsdrivende, der har høje lokaleomkostninger (f.eks. butiksdrivende).

Publiceret 14 November 2017 15:46

SENESTE TV