DEBAT:

Mere sammenhængende patientforløb

Erik Lund, Konservativt Regionsrådsmedlem i Region Hovedstaden, Konservativ gruppeformand

Patienter skal opleve sammenhængende forløb i deres møde med sundhedsvæsenet i Region Hovedstaden.
I praksis viser det sig imidlertid, at det ikke altid lykkes at skabe gode forløb på trods af, at der bliver arbejdet på at skabe gode patientforløb i mange sammenhænge.
Der er patienter og pårørende, som har svært ved at finde rundt i det komplekse system, som sundhedsvæsenet efterhånden er blevet. Kompleksiteten betyder også, at det kan være svært for det sundhedsfaglige personale at understøtte gode forløb, særligt hvis patienten har flere sygdomme.
Regionsrådet i Region Hovedstaden har derfor nedsat et politisk udvalg, som har gennemgået området og er kommet med anbefalinger, der skaber bedre sammenhæng i alle behandlings- og udredningsforløb.
Udvalget, hvor jeg selv har siddet, er kommet med 12 anbefalinger, der fremover skal gøre det sammenhængende patientforløb meget bedre og smidigere, og hvor patienter ikke skal kostes rundt imellem flere afdelinger.
Jeg ser meget frem til, at de 12 anbefalinger bliver indarbejdet i den kommende hospitalsplan.

Publiceret 14 November 2017 15:38

SENESTE TV