DEBAT:

Ordentlige rammer og nyt indhold

Palle Christiansen, kandidat for Liberal Alliance til KV17

I 2013 valgte min familie og jeg at flytte tilbage til Allerød, da vi regnede med, at skolerne var gode og at overgangen til fx gymnasiet ville ligge lige for, for vores tre børn. Desværre var de fysiske rammer på Lillerød skole skandaløse og den nye folkeskolereform gjorde kun hverdagen mere besværlig for os alle. Den oplevelse alene fik mig til at genoptage mit politiske arbejde.
Vi ønsker at få lavet en samlet plan for de kommunale bygninger og især folkeskolerne og daginstitutionerne. Det betyder konkret, at samtlige bygninger skal have en restlevetidsvurdering, så vi ved hvornår de bør rives ned. Siddeløbende hermed skal vi have en anlægsplan, så vi står klar med nye og tidssvarende bygninger, når de gamle er udtjente.
Den plan har flere fordele. Vi sikre ordentlige rammer for vores børn, unge og det personale som har det store ansvar at undervise dem. Vi får løbende en tidsvarende bygningsmasse, som er billigere i drift og som skaber sunde rammer i hverdagen. Den daglige trivsel vil mærke et markant løft og uden trivsel når vores børn og unge uddannelsesmålene i kommunen. Følges planen, så kan man løbende tilpasse kapaciteten til det behov som konstant ændres. Sidst men ikke mindst, så forhindrer man fremtidige politiske hovsa-løsninger, da vi forhåbentligt kan skabe et bredt politisk forlig på dette område.
Mht. indhold, så er vi ikke tilhængere af den nuværende folkeskolereform. Den bør rulles helt tilbage, men i første omgang skal vi fra Allerød Kommune kræve, at det gøres frivilligt for skolerne, om de vil være med i reformen eller om skolerne ønsker friheden tilbage, så de selv kan planlægge deres dagligdag. Vi skal sikre faglærte undervisere, gerne på universitetsniveau. Vi skal øge fokus på de fag, som udgør kernen i skolen, så alle lærer at læse, skrive, regne, mindst to sprog ud over dansk og en stor indsigt i naturfagene. Vi mener, at det sikrer en god overgang til den næste ungdomsuddannelse.
Det lyder simpelt. Det er det også.

Publiceret 14 November 2017 09:56

SENESTE TV