DEBAT:

Vi skal vise skolerne tillid og give dem ro til udvikling

Miki Dam Larsen, viceborgmester (S) Allerød, formand for Børn- og Skoleudvalget

Kære Svitlana Kryshtalova:
Tak for dit indlæg i Allerød Nyt, hvor du stiller en række spørgsmål om det jeg står for på skoleområdet. Lad mig allerførst slå fast, at jeg ikke ønsker at ændre på den nuværende skolestruktur i Allerød.
Jeg var som den første politiker ude i 2013 for at pege på behovet for at tilpasse strukturen, men først i slutningen af 2015 lykkedes det mig at få et flertal i byrådet til at anerkende behovet for at spare på strukturen for at tilpasse os til et faldende børnetal i midtbyen. Jeg pegede sammen med resten af Byrådet på at lukke Engholm, men Konservative og andre partier skiftede holdning og ville lukke Lillerød, inden de fortrød igen og besluttede at fusionere skolerne.
Det løste ingen problemer, og derfor har vi været klemt økonomisk, og kernevelfærden har været presset lige siden.
Det øger vores behov for en knivskarp prioritering, for jeg gentager ikke processen fra dengang.
Siden beslutningen i 2015 har forældrebestyrelser, skoleledelser og medarbejdere nemlig ydet en kæmpeindsats for at få skolestrukturen (2:2 modellen) til at fungere på bedste vis. Det synes jeg, at det kommende Byråd skal kvittere for, ved at have tillid til, at dem der er tættest på skolernes hverdag nok skal udvikle kvaliteten inden for de rammer, Byrådet gav dem i den nu forgangne valgperiode.
Flertallet i Allerød Byråd har sparet på kernevelfærden, herunder skolerne, i de sidste mange år. Socialdemokratiet hører ikke til dette flertal. Jeg og andre har præsenteret et alternativt budget for de kommende år, end det der er besluttet af de borgerlige partier. Vores budget rummer en opnormering af blandt andet skolerne. Det vil vi kæmpe for i det nye Byråd.

Publiceret 14 November 2017 09:53

SENESTE TV