DEBAT:

Paragraf 14-forbud er lovligt

Joachim Faber-Rod, Møllemoseparken 89

Der er brug for lidt klarhed og enkelhed forud for den vigtige afstemning i byrådet den 17/11-17 om paragraf 14 forbud mod etablering af asfaltværk i Farremosen Erhvervsområde.

Man skal altid have respekt for, at der er langt mere viden end den, man selv er i besiddelse af - det har jeg også.

Sådan betragtet fra sidelinjen ligger så vidt jeg kan se følgende fast:

1. Der er endnu ikke givet byggetilladelse til asfaltværk i Farremosen

2. Udgangspunktet er derfor, at der kan nedlægges paragraf 14 forbud mod etablering heraf, hvis ændring af lokalplan påtænkes, hvilket efter ansøgning til ministeriet om ændring af plangrundlag for området er præcis det der påtænkes, og ikke kan udelukkes at ville ske

3. Selv hvis en sådan proces ikke fører til en ændring af plangrundlag og paragraf 14 forbud mod etablering af asfaltværk ophæves, er vedtagelse af paragraf 14 forbud lovligt.

Det springende punkt er, om der er givet sådant konkret og bindende forhåndstilsagn om byggetilladelse, at det må betragtes som/sidestilles med en byggetilladelse.

Jeg har læst omtalen af Bech-Bruuns partsindlæg af 30. oktober 2017 fra bl.a. asfaltværket til Erhvervsministeren.

Der er ikke refereret noget fra det partsindlæg, der skulle give anledning til at tro, at der er grundlag for at lægge til grund, at der er givet sådan konkret forhåndstilsagn om byggetilladelse, at det må sidestilles med byggetilladelse.

Skulle byrådspolitikerne føle sig vejledt om, at der er givet sådant konkret forhåndstilsagn om byggetilladelse til asfaltværk, at der ikke kan nedlægges et paragraf 14 forbud mod etablering af asfaltværk, skylder de os borgere i Allerød at fremlægge den rådgivning, de har fået bl.a. af sin advokat fra Horten.

Her bør også de spørgsmål som Horten er blevet bedt om at rådgive kommunen om i dette spørgsmål fremlægges, idet svarene ikke altid er til at forstå fuldt ud, hvis man ikke også kender spørgsmålene.

Horten er et højt specialiseret advokatfirma med bl.a. rådgivning af kommuner som speciale, og det kunne være interessant at høre om, Horten konkret er bedt om deres vurdering af, om det på baggrund af Hortens videndatabase er mest sandsynligt, at det vil blive lagt til grund, at der er givet et sådan konkret forhåndstilsagn, at det må sidestilles med en byggetilladelse eller om det ikke vil blive lagt til grund.

Og det vil være interessant at vide om Horten er bedt specifikt om, at et sådant svar begrundes med henvisning til de afgørelser fra praksis, som Horten som specialistfirma for mange og endog meget store kommuner må kende til fra sin vidensdatabase.

Byrådspolitikerne kan også undlade at involvere os borgere i ovennævnte rådgivning, men så skal et flertal stemme for et paragraf 14 forbud på fredag 17/11-17.

Hvis ikke et flertal på fredag den 17/11-17 stemmer for et paragraf 14 og ovennævnte dokumenter (herunder hvad der er spurgt om) ikke nu straks efter princippet om meroffentlighed fremlægges på kommunens hjemmeside, vil det være endnu et alvorlig benspænd for borgernes mulighed for at tale deres sag og blive hørt.

Paragraf 14 forbud er lovligt - indtil andet er bevist - og jeg vil advare byrådet om at lade sig styre af et partsindlæg fra asfaltværket om bl.a. begrundet formodning og misforståede betragtninger om tilbagevirkende kraft i dette spørgsmål.

Publiceret 15 November 2017 09:40

SENESTE TV