Søren Jakobsen.

Søren Jakobsen.

DEBAT:

Den helhedsorienterede skolevision

Søren Jakobsen, byrådskandidat og næstformand, Vores Allerød

I Vores Allerød vil vi arbejde med en langsigtet helhedsorienteret skoleløsning på følgende måde:
1. Skabelse af en langsigtet vision med indragelse af borgerne
Konkret vil vi invitere til borgermøde med alle interessenter. Ikke stormøder, men mindre borgergrupper, og nedsætte en styregruppe for området. Vores hensigt er, at den kommende vision skal være opfundet af borgerne, ikke politikkerne.
2. Udmøntning af vision i konkrete løsningsforslag
Efter at visionen er skabt, vil vi arbejde udfra disse input og finde konkrete helhedsorienterede løsninger, der i størst mulig omfang varetager de interesser, borgerne og interessenter har budt ind med.
3. Forankring og implementering af vision
Visionen skal herefter inkorporeres i de enkelte skolers ledelse. Her skal ledelsesgruppen tage ansvar for visionen og videreformidle denne til lærerstab mv. udfra klare retningslinjer, så der bliver implementeret ens.
 4. Opfølgning på vision
Fungerer visionen?
For os handler det om en langsigtet vision, der varetager børnenes interesser. Det er vigtigt for os, at vi får en vision, der er langtidsholdbar og kan bringe Allerød tilbage blandt Danmarks bedste børnekommuner. En vision der binder børneområdet sammen fra institution til skole. Er der behov for justeringer, må vi naturligvis ikke lukke øjnene for det.

Publiceret 17 November 2017 14:29

SENESTE TV