DEBAT:

Kære konservative: Tak for gaven, hvor kan den byttes?

Mette Skovgaard, Formand, Lillerød Skoles forældreforening og venner

De konservative vil gerne give børnefamilierne en stor gave. De tilbyder at arbejde for gratis mad i skolerne. Men vi er nogle stykker, der allerede har styr på madpakker, og det fungerer fint. Så hvor kan vi bytte gaven? Vi vil gerne have penge i stedet for. Vi vil gerne købe undervisningsmaterialer til vores børn. Og støtte til ekstraundervisning og inklusion. Det er nemlig skoleopgaver, som vi som forældre ikke selv kan påtage os. Madpakken, den kan vi lige svinge os op til at klare selv.

Senest ses et videoklip på AN, hvor borgmesteren holder sin valgtale. I sin tale plæderer han for, at man ikke skal glemme det gode, som er sket, og vi skal huske, at det går godt. Det går så godt, at vi skal have gratis skolemad til alle. Jovist, vi har gode trivselsmålinger, men det kan aldrig stå alene. Vores politikere har svigtet i den seneste valgperiode, og nu er de ikke klar til at til at tage ansvar. I stedet er strategien et røgslør af gaver til skolebørn og deres forældre.

Samtidig med at vi som brugere ser en faldende standard i vores folkeskoler, loves der gaver ud til højre og venstre. Gaver, der er nice to have. Takket være vores dygtige lærere fungerer en hverdag for børnene. Men der mangler penge til basale ting, som bøger, materialer, lejrture, specialundervisning.

Når vi kigger tilbage på de sidste 4 år i denne valgperiode er det kun gået en vej, og det viser alle statistikker også. VI HAR INDTAGET SIDSTEPLADSEN I NORDSJÆLLAND I FORHOLD TIL AT TILDELE PENGE TIL VORES SKOLER.

I denne stund, når regnskabets time skal gøres op, hvad fik vi så?

Vi fik 2:2. Hvis du som læser undrer dig over, hvad 2:2 er, så spørg ikke en politiker, for de ved det ikke.

Listen er lang over de brudte løfter og ting, som vi ikke fik.

DET vi ikke fik:
• Søskendegaranti på matriklerne – lovet af Konservative og Venstre
• Ingen klassesammenlægninger over matriklerne – lovet af Venstre
• Ingen klassesammenlægninger grundet økonomi – lovet af Venstre
• Kommende 0. klasser vil starte på begge matrikler – lovet af Skolelederen på Lillevang skole til infomøder i december måned 2016
• Gradvis (1-2 år) implementering af ny stuktur – lovet af skolelederen og skolebestyrelsen på Lillevang skole den 4. oktober 2016

Hvordan skal vi forældre have tillid til og turde sætte vores stemme på politikere, som gennem de seneste 2 år har lovet os ting, som vi ikke fik. Hvis alle disse brudte løfter så blot havde resulteret i råd til undervisningsmaterialer og nødvendig ekstraundervisning eller støtte, så kunne politikerne måske være tilgivet. Men desværre er skolerne blevet stadig fattigere, så der er i mine øjne langt til tilgivelsen.

Så derfor kære børnefamilier: tænk jer om. Hvis I ønsker afvikling og udsultning af vores folkeskoler, så bare fortsæt med at stemme på de samme personer. Ønsker I derimod en anden retning og udvikling, så stem på andre.

Publiceret 20 November 2017 09:43

SENESTE TV