DEBAT:

Kultur og klima

Lea Herdal, spidskandidat, Alternativet

Folkeskole samt børn og ældre fylder naturligvis meget i valgkampen og heldigvis ser det ud til, at partierne, raden rundt, er indstillede på, at der skal ansættes flere lærere, pædagoger og SOSU-personale i den kommende byrådsperiode.
Men der er jo også andre vigtige dagsordner, f.eks:
KULTUR:
Vi bruger små 4 procent af budgettet på kultur og idræt, som rigtig mange har glæde af.
Vi ønsker, som minimum, at fastholde dette niveau.
Kulturtilbud er en vigtig del af livet her i Allerød - ikke overflødigt flødeskum.
KLIMA:
Klimaforandringerne er den største udfordring, vi står overfor.
Vi foreslår, at der nedsættes et særligt udvalg, paragraf 17 stk 4, med repræsentation af borgere, interesseorganisationer, eksperter, erhvervsliv, politikere.
Udvalget skal have til opgave at sætte turbo på klimaindsatsen her i Allerød:
Nedbringelse af CO2, biodiversitet, affaldssortering, økologi, genbrug m.m.
Vi skylder børnene at tage klimaudfordringerne alvorligt.
Fremtiden er deres!

Publiceret 20 November 2017 14:57

SENESTE TV