DEBAT:

Næstsidste bonde i byrådet.

Niels Kirkegaard, medlem af Allerød Byråd (V)

Allerød er faktisk den første landkommune, du møder på vej ud af København. Du møder åbent land med dyrket agerjord, kornmarker og enge, kvæg på græs og ganske mange hestefolde. Men ellers meget lidt dyrehold. Kun nogle få er produktionslandbrug; de fleste er hobbylandbrug, hvor hovedindtægten hentes uden for erhvervet.

Hvor ville det være trist, hvis asfalt og mursten en dag skulle dominere vores smukke kommune. Derfor holder jeg stædigt fast i Fingerplanens rammer for det fysiske landskab. Det vil sige byudvikling i et bælte på maks. 2 km fra S-banen, og strenge ydre grænser for Vassingerød erhvervsområde. Nej til mere industri nord for Farremosen.

Tværtimod vil jeg holde fast i åbent land vest for motorvejen mod Lynge og sikre ordentlige vilkår for det landbrug, vi endnu har tilbage. Kollerød, Bastrup, Nymølle, Vassingerød, Børstingerød og Høvelte (hvor jeg selv bor) skal bevares som egentlige landsbyer.

Selvfølgelig skal vi respektere enhver naturfredning: Høvelte Øvelsesterræn, Kattehale Mose, Mølleådalen m.m. Jeg vil arbejde for, at også jorden mellem Bastrup og Lynge-Uggeløse opnår fredningsstatus.

Som bondefødt ligger det mig stærkt på sinde, at Allerød bevarer det åbne land som en del af kommunens sjæl. Allerhelst i økologisk drift. Som medejer af mit fødehjem på Djursland med 180 økologiske malkekøer brænder jeg for et bæredygtigt miljø og harmoni med naturen.

Som minimum kan vi kræve økologi, når kommunen bortforpagter jord, f.eks. i den grønne kile ved Blovstrød og ved Hestestien.

Efterhånden er der ikke mange bønder tilbage, som har forståelse for de vilkår og værdier, der knytter sig til landbrugserhvervet. Men én af dem sidder i byrådet endnu - og måske også efter nytår. Han er liberal og Venstremand af hjertet. Hvem den sidste bonde bliver, må tiden vise.

Publiceret 20 November 2017 09:47

SENESTE TV