DEBAT:

Sundhedsmæssig bæredygtighed

Theodore Gbouable, byrådsmedlem, Socialdemokratiet

Bæredygtighed skal forstås bredt og består af hensynet til den miljømæssige bæredygtighed, den sociale/sundhedsmæssige bæredygtighed og den økonomiske bæredygtighed. I planlægningen skal de forskellige hensyn afvejes ud fra en helhedsvurdering for at sikre, at vi får det bedste ud af den aktuelle økonomiske virkelighed. Men særlig vægt på en indsats, der understøtter byens identitet, byens sundhed og byens klima/miljø.
Prioriteringen af de tre indsatser tager udgangspunkt i, at bæredygtighed i forhold til bymiljø omfatter meget andet end miljømærkninger og tekniske løsninger. Det er i lige så høj grad et spørgsmål om at sikre levende og dynamiske byer, som er attraktive at opholde og bevæge sig i.
Ved at indrette Allerøds byer, så de fremmer en sund livsstil, kan byernes miljø bidrage til et længere og sundere liv for borgerne. Byerne skal indrettes, så der er mulighed for fysisk aktivitet, trygge rammer og rekreative oplevelser i form af ophold i grønne omgivelser. I planlægningen skal vi arbejde med tiltag, der gør daglig aktiv livsstil til et anker punkt. Byernes grønne rum og små byrum skal aktiveres ved sammentænkning af varierede udfoldelsesmuligheder.  Og det skal tilstræbes, at tilgængeligheden til grønne områder og naturmiljøer øges ved kortere afstand fra boligområder.
Vores byer skal indeholde byparker og sammenhængende rekreative områder. Brug af naturen og rekreative områder påvirker vores mentale sundhed, og det giver også mulighed for samvær med andre. Mere fysisk bevægelse skal opnås gennem helhedsplanlægning og sammenhæng mellem byernes grønne områder. Bevægelse skal tænkes kreativt og på mange planer. 
Vi skal have fokus på Sundhedsmæssig bæredygtighed. Det betaler sig.

Publiceret 20 November 2017 11:28

SENESTE TV