DEBAT:

Svar til Karsten Pedersen

Poul Andersen, Rugvænget 6, 3450 Lillerød

Hej Karsten!

Boligkontoret Danmarks tidligere driftschef skriver følgende i helhedplanen af 2011 under punktet "Byggetekninske tiltag"
"Gennemførte arbejder:
I løbet af sensommeren og efteråret 2010 er alle udhusenes klimaskærme genoprettetmht. tagpap, tag-inddækninger, tagrender, og nedløb, vinduer og døre er udskiftet, zinkinddækninger på gavle i sammenbygningen med hovedhuset er udskiftet og træværket på ydervægge er eftergået.

Boligforeningen har støttet dette arbejde med 346.000 kr fra træningsretsmidler og med 378.000 kr i tilskud fra dispositionsfonden til de første års afdrag og ydelse på kreditforeningslånene, indtil et par af afdelingens gamle lån er udamortiserede.

Boligerne er tidstypiske for årgangen med især små toiletforhold. Det har beboerne dog i flere tilfælde via råderetten udbedret via udnyttelsen af det gamle vaskehus.
Det anses ikke for rentabelt at ombygge boligerne således at indretningen bliver mere nutidssvarende og moderne, da man i afdelingen har store muligheder for selv at supplere indretningen med individuelle løsninger i de gamle vaskehuse/fyrrum. Desuden er det endvidere en kvalitet for beboerne at der er så stor mulighed for egenhændigt at indrette de tilhørende m2 eller blot bibeholde arealet som grovbryggers med brusemulighed".

Så vidt driftschefens helhedsplanen af 2011, som vel besvarer begge dine spørgsmål, men jeg vil da lige tilføje. Da man nedsatte sig i byggeudvalget var det med det formål at arbejde med helhedsplanen, efterfølgende kaldte man det lovliggørelse af mellembygninger og nu kalder man det renovering. I mine øjne er det ingen af delene, der er slet og ret tale om sanering/kondemnering af nyrenoverede mellembygninger hvoraf mange via Boligkontoret Danmarks koncept "Din bolig dit valg" har fået etableret badeværelser efter eget ønske og hvor de individuelle forbedrings-lån for enkelte beboeres vedkommende løber helt frem til 2033 og det ligger langt uden for beboermødets beslutningkompetence.

At økonomien i hovedbestyrelsen og administrationens forslag i løbet af meget kort tid er skredet fra 35 til nu 47 svimlende mil. kr. vidner i sig selv om grov uansvarlighed.

Håber det besvarer dine spørgsmål.

Publiceret 23 November 2017 16:45

SENESTE TV